US Food and Drug Administration

kliniske forsøg, også kendt som kliniske studier, tester potentielle behandlinger hos frivillige mennesker for at se, om de skal godkendes til bredere anvendelse i den generelle befolkning. En behandling kan være et lægemiddel, medicinsk udstyr eller biologisk, såsom en vaccine, blodprodukt eller genterapi. Potentielle behandlinger skal dog først undersøges hos forsøgsdyr for at bestemme potentiel toksicitet, før de kan afprøves hos mennesker. Behandlinger, der har acceptable sikkerhedsprofiler og viser mest løfte, flyttes derefter ind i kliniske forsøg.

selvom “ny” kan antyde “bedre”, vides det ikke, om den potentielle medicinske behandling giver patienter fordel, før klinisk forskning i denne behandling er afsluttet. Kliniske forsøg er en integreret del af opdagelse og udvikling af nye produkter og kræves af Food and Drug Administration, før et nyt produkt kan bringes på markedet.FDA er forpligtet til at beskytte deltagerne i kliniske forsøg samt give pålidelige oplysninger til dem, der er interesserede i at deltage. For nylig har uetisk adfærd fra nogle forskere rystet offentlighedens tillid og bedt den føderale regering om at etablere regler og retningslinjer for klinisk forskning for at beskytte deltagerne mod urimelige risici.

selvom der gøres en indsats for at kontrollere risici for deltagere i kliniske forsøg, kan en vis risiko være uundgåelig på grund af den usikkerhed, der er forbundet med klinisk forskning, der involverer nye medicinske produkter. Det er derfor vigtigt, at folk først træffer deres beslutning om at deltage i et klinisk forsøg, når de har en fuld forståelse af hele processen og de risici, der kan være involveret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.