U. S. Food and Drug Administration

kliniska prövningar, även kända som kliniska studier, testar potentiella behandlingar hos mänskliga volontärer för att se om de bör godkännas för bredare användning i den allmänna befolkningen. En behandling kan vara ett läkemedel, medicinsk utrustning eller biologisk, såsom ett vaccin, blodprodukt eller genterapi. Potentiella behandlingar måste dock studeras i laboratoriedjur först för att bestämma potentiell toxicitet innan de kan prövas hos människor. Behandlingar som har acceptabla säkerhetsprofiler och visar mest löfte flyttas sedan till kliniska prövningar.

Även om ” nytt “kan innebära” bättre ” är det inte känt om den potentiella medicinska behandlingen ger nytta för patienter tills klinisk forskning om den behandlingen är klar. Kliniska prövningar är en integrerad del av ny produkt upptäckt och utveckling och krävs av Food and Drug Administration innan en ny produkt kan föras ut på marknaden.

FDA har åtagit sig att skydda deltagarna i kliniska prövningar, samt att tillhandahålla tillförlitlig information till dem som är intresserade av att delta. Nyligen har oetiskt beteende hos vissa forskare skakat allmänhetens förtroende och uppmanat den federala regeringen att fastställa regler och riktlinjer för klinisk forskning för att skydda deltagarna från orimliga risker.

även om ansträngningar görs för att kontrollera risker för deltagare i kliniska prövningar, kan viss risk vara oundviklig på grund av osäkerheten i klinisk forskning som involverar nya medicinska produkter. Det är därför viktigt att människor fattar sitt beslut att delta i en klinisk prövning först efter att de har full förståelse för hela processen och de risker som kan vara inblandade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.