presidentval

barn (biologiska eller adopterade) vars förälder har tjänstgjort som karriärofficer eller anlitad personal i USA: s väpnade styrkor, aktiv eller reserv, inklusive kustbevakningen, är berättigade till presidentvalet. En förälder som tjänstgör i aktiv tjänst (annan än för utbildning) måste ha tjänstgjort kontinuerligt i minst åtta år eller har gått i pension med lön eller beviljats pensionär eller behållarlön. En förälder i reserverna måste tjänstgöra som medlem i en reservkomponent och krediteras minst åtta hela år i tjänst (minst 2880 poäng) eller måste ha rätt till pensionerad lön förutom att han eller hon ännu inte är sextio år gammal. Ett obegränsat antal presidentkandidater kan beviljas varje år för de som är berättigade. Men endast hundra utnämningar kan utses från denna nomineringskategori.

  • Nomineringsformulär

ansökningsdatum: Mellan juli 1 året före inresa och januari 31 året för inresa

studenter måste lämna in sin ansökan och stödjande dokumentation till:.

Office of Admissions, United States Naval Academy
Attn: nomineringar och utnämningar
52 King George Street
Annapolis, MD 21402

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.