Påverkan av hemodialys till Urea Reduktionsförhållandet hos patienter med kronisk njursjukdom steg V i RSUP Dr.M. Djamil Padang | Armezya | Journal Health Andalas

Abstrakt

Pravelensi patienter med kronisk njursjukdom steg V får hemodialysbehandling fortsätter att öka i världen. Dosen av hemodialys som ges till patienten måste uppfylla kroppens behov för syftet med behandlingen kan uppnås med antingen. Syftet med denna studie är att bestämma påverkan av hemodialys till Ureareduktionsförhållandet (URR). Experimentell forskning kvasi utförs på 55 patienter på hemodialys sedan augusti 2013 till mars 2014. Data samlades in från journaler och resultaten av undersökningen av urea före och efter hemodialys. Bivariatanalys med parat t-test och Pearson-korrelation för att ta reda på skillnaden mellan urea före och efter hemodialys samt påverkan av hemodialys till URR. Baserat på data från de forskningsresultat som erhållits den genomsnittliga ureum före hemodialys av 100,27 mg/dl, den genomsnittliga urea efter hemodialys 31,17 mg/dl och den genomsnittliga URR av 68,80%. Sebanyak 62% pasien mendapatkan hemodialisis yang adekuat och 38% pasien mendapatkan hemodialisis tidak adekuat. Uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan significan ureum sebelum dan sesudah hemodialisis (p = 0,0001) dan terdapat pengaruh significan hemodialisis terhadap URR (p = 0,0001).

Kata kunci: hemodialisis, ureum, URR

Abstrakt

förekomsten av kroniska njursjukdomar steg V som får hemodialysbehandling ökar i världen. Hemodialysdoser ges till patienten måste uppfylla kroppens behov för att de terapeutiska målen ska kunna uppnås väl. Syftet med denna studie var att bestämma tillräckligheten för hemodialys mätt med URR hos hemodialyspatienter I m Djamil hospital Padang. Kvasi-experimentella studier utförda på 55 hemodialyspatienter från augusti 2013 till mars 2014. Data samlades in från medicinska journaler och resultaten av urea före och efter hemodialys. Bivariatanalys med hjälp av ett parat t-test och Pearson korrelation urea för att känna till skillnaden mellan före och efter hemodialys och hemodialys påverkan på URR. Resultaten visade att medelvärdet av ureanivåer före hemodialys är 100.27 mg/dl, medelvärdet av ureanivåer efter hemodialys är 31,17 mg/dl och medelvärdet av URR är 68,80%. De 62% patienterna fick adekvat hemodialys och 32% patienter fick otillräcklig hemodialys. Baserat på statistik är erhållet p-värde 0,0001 visade att det finns siginificants skillnad i urea före och efter hemodialys och det finns påverkan av hemodialys till URR (p-värde: 0,0001).

nyckelord: hemodialys, urea, URR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.