Natal Moon Trine Mars ~ vitaliserande känslomässig energi

Månaspekter

månen representerar vår emotionella natur, vår säkerhet och djupaste behov. Det innehåller våra grundläggande vanor och omedvetna reaktioner relaterade till vår tidigare karma och uppfostran. Det är förknippat med modern och med feminin energi i allmänhet är det både vårt inre barn och mamma. Det är lyhörd, mottaglig, reflekterande och instinktiva. I vårt personliga diagram visar det hur vi reagerar emotionellt på vår miljö.

månen Trine Mars

trine indikerar att din personlighet potentiellt kan integrera både månen och Mars energier. Medan känslor och känslor är intensiva och kraftfulla, har du förtroende för din förmåga att hantera dem; de fungerar mer som en vitaliserande energikälla som kan styras snarare än som en översvämning som hotar att drunkna dig.
din känslomässiga lätthet kommuniceras till andra; och sociala och intima relationer drar nytta av din öppna och välkomnande anda. Du accepterar behovet av kompromiss och vet att justeringar är nödvändiga för harmoniska relationer och bättre social kontakt.
du möter utmaningar och svårigheter positivt och anstränger dig för att överskrida eller lösa dem. Din självbild är dock stark nog att inte kollapsa när fel uppstår. Självklart kommer det att bli besvikelser; du tar en filosofisk inställning till livet, rycker på axlarna och fortsätter.

dela inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.