Natal Mars Opposition Neptune ~ Drifter

Mars aspekter

Mars representerar vår ambition, energi, handling och lust. Det styr våra grundläggande instinkter av aggression, ilska och överlevnad. Det finns ofta ingen kontemplation före handling när det gäller denna primära energi. Alla våra sexuella önskningar kommer under Mars. Detta är den råa fysiska energin i motsats till solens kreativa energi. Med god Mars placering vi är påstridig,riktad och rättfram med dålig placering vi en vara impulsiv, utslag och aggressiv. I ditt diagram visar Mars din grundläggande djur natur, hur du uttrycker ilska och vad som får dig arg och ännu viktigare vad som får dig att agera.

Mars Opposition Neptune

oppositionen fokuserar mer på dina yttre relationer med människor, även om inre prognoser ofta är nyckeln till deras problematiska natur. Som med den fyrkantiga aspekten finns det närvaron av det omedvetna sinnet som aktiveras av en frustrerad Neptunus, vilket leder till snedvridningar i handling och uttryck. inre motivation är ofta oklart med avseende på dess sanna natur, och ofta tvångsmässiga önskningar är dolda bakom en fasad så effektivt att även du ofta är väsentligen omedveten om varför du agerar på vissa sätt och sätt faktiskt gör de avgörande valen för dig. Självklarhet kan vara svårt att uppnå, särskilt inom områdena emotionell och sexuell lust, som kan ha en tvångsmässig kvalitet för dem och som kan dominera dina alternativ. Dessa områden kan bli mycket betonade i ditt liv, överdrivet så och ur en hälsosam andel och perspektiv.
du saknar förmodligen förtroende och tro på livet. Misstanke är en ständig följeslagare, och du ser andra genom ett sådant filter, men detta består ofta huvudsakligen av din egen natur som projiceras ut som en skugga över världen. Hur kan du lita på dig själv när du inte helt förstår dina egna motivationer och önskningar för handlingar? Ändå menar du ofta bra, men du är besviken av dina egna tendenser av sekretess och manipulation.
dina egna attityder återspeglas tillbaka på dig, så att ömsesidig misstanke ofta skapas, och du förlorar ännu mer förtroende för människor. Ibland tenderar du att dra sig ur social aktivitet på grund av detta. En förfining i hur du väljer att hävda dig själv kan vara nödvändig, liksom ett tillbakadragande av dessa konditioneringsnegativa egenskaper.att konfrontera verkligheten är viktigt, så att genom acceptans kan en mer realistisk balans i relationer uppstå – en där dina önskningar är mindre dominerande och hotande, och där den emotionella dimensionen är mer integrerad och utforskad. Detta kommer att bidra till att modifiera och omdirigera den blockerade Neptunenergin så att relationer blir djupare, mer tillfredsställande och en bro för att förnya din upplevelse av social relation. att utvärdera dina ambitioner i livet kan vara mer produktivt när prognoserna dras tillbaka och att använda intellekt och sunt förnuft kan vara mer effektivt för att förverkliga dem än att följa en väg av glamour och tvångsmässiga önskningar som, medan kanske tillfälligt spännande, leder till en spridning av dig själv och dina mål.
undvikande av onödiga stimulanser är också klokt, eftersom dessa inte hjälper; och en mer insiktsfull inblick i glamourens och illusionens natur kommer också att vara mycket fördelaktig. Detta är särskilt så om du har blivit involverad i de ockulta eller andliga världarna i livet, där det alltid finns många kandidater att dra nytta av dem som är mer lättlurade och mottagliga för kraften i ‘hemlig kunskap’. De hur har önskan att vara ‘speciell’ ofta missbrukas fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.
naturen och kvaliteten på dina relationer kan omvandlas, förutsatt att du hanterar de problematiska områdena i din inre natur, förtroende, känslor, sexualitet och illusioner. Att uppfatta hur du kan påverka din upplevelse negativt är nyckeln till att inse hur du också kan förändra den positivt.

dela inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.