Jacobs School of Engineering Rankings

skolövergripande rankningar

US News and World Report rankning av bästa tekniska skolor (publicerad Mars 2020)

Jacobs School of Engineering rankas 9: e bland landets bästa tekniska skolor och 5: e i nationen bland offentliga universitet enligt US News and World Report rankning av bästa tekniska skolor (publicerad Mars 2020). Läs mer här.

med $212 miljoner i federala, statliga och industriella forskningsutgifter i FY19 rankas Jacobs School of Engineering först bland alla offentliga tekniska skolor, för forskningsutgifter per fakultetsmedlem. (US News and World Report rankning av bästa tekniska skolor, publicerad Mars 2020).

US NEWS AND WORLD REPORT

Graduate program rankingen nedan är från US News and World Report rankning av bästa tekniska skolor (publicerad Mars 2020)

Bioengineering
Institutionen för Bioengineering rankas 4: e i nationen för biomedicinsk/bioengineering (US News and World Report rankning av bästa tekniska skolor, publicerad Mars 2020). Bioengineering har rankats bland de fyra bästa programmen i landet varje år i mer än ett decennium.

datavetenskap och teknik
Institutionen för datavetenskap och teknik (CSE) rankas 11: e i datorsystem; 13: e i programmeringsspråk; 14: e i datavetenskapsteori; och 16: e i nationen totalt. (US News and World Report Ranking av bästa tekniska skolor, publicerad mars 2018).

elektroteknik och datateknik
Institutionen för elektroteknik och datateknik (ECE) rankas 14: e för sina program inom elektroteknik / elektronisk / kommunikationsteknik (US News and World Report Ranking of Best Engineering Schools, publicerad Mars 2020).

datateknik
Jacobs School rankas 14: e i datateknik, ett program som erbjuds i både Institutionen för datavetenskap och teknik (CSE) och Institutionen för elektroteknik och datateknik (ECE). (US News and World Report rankning av bästa tekniska skolor, publicerad Mars 2020).

mekanisk och flygteknik
Institutionen för mekanisk och flygteknik rankas 17: e för maskinteknik och 18: e för flyg / flyg / astronautisk teknik. (US News and World Report rankning av bästa tekniska skolor, publicerad Mars 2020).

NanoEngineering
Jacobs School of Engineering rankas 31st för materialteknik och 53rd för kemiteknik. Mycket av detta arbete utförs inom Jacobs Skolans Avdelning för NanoEngineering. (US News and World Report rankning av bästa tekniska skolor, publicerad Mars 2020).

strukturteknik
Institutionen för strukturteknik rankas som 21: a för civilingenjör (US News and World Report Ranking of Best Engineering Schools, publicerad Mars 2020).

US News and World Report Best Global Universities Rankings (publicerad oktober 2020)

Engineering vid UC San Diego rankas 7: e i nationen bland offentliga institutioner, 12: e i nationen totalt och 54: e i världen. (US News and World Report bästa globala universitet för Ingenjörsrankning, publicerad oktober 2020.)

datavetenskap vid UC San Diego rankas 6: e i nationen bland offentliga institutioner, 11: e i nationen totalt och 21: e i världen. (US News bästa globala universitet för datavetenskap ranking, publicerad oktober 2020.)

bioteknik och tillämpad mikrobiologi vid UC San Diego rankas #2 i nationen bland offentliga institutioner, #5 i nationen totalt och #6 i världen. (US News and World Report bästa globala universitet för Ingenjörsrankning, publicerad oktober 2020.)
materialvetenskap vid UC San Diego rankas #9 i nationen bland offentliga institutioner, #19 i nationen övergripande, och #61 i världen. (US News and World Report bästa globala universitet för Ingenjörsrankning, publicerad oktober 2020.)

ytterligare rankningar

Institutionen för Bioengineering rankas 1: A i nationen för biomedicinsk teknik, enligt 2010 National Research Council (NRC) rankings.

maskinteknik vid UC San Diego rankas 5: e i USA och 9: e i världen, enligt 2020 Global Ranking of Academic Subjects from Academic Ranking of World Universities (ARWU) från ShanghaiRanking.

bioteknik vid UC San Diego rankas 6: e i USA och 9: e i världen, och biomedicinsk teknik vid UC San Diego rankas 11: e i USA, enligt 2020 Global Ranking of Academic Subjects from Academic Ranking of World Universities (ARWU) från ShanghaiRanking.

strukturteknik vid UC San Diego rankas 7: e i USA bland civilingenjörsprogram, enligt 2020 Global Ranking of Academic Subjects from Academic Ranking of World Universities (ARWU) från ShanghaiRanking.

elektroteknik vid UC San Diego rankas 12: e i USA, enligt 2020 Global Ranking of Academic Subjects från Academic Ranking of World Universities (ARWU) från ShanghaiRanking.

Nanoenginering rankas 15: e i landet, enligt 2020 Global Ranking av akademiska ämnen från Academic Ranking of World Universities (ARWU) från ShanghaiRanking.

datavetenskap och teknik är bunden till 19: e i landet, enligt 2020 Global Ranking of Academic Subjects från Academic Ranking of World Universities (ARWU) från ShanghaiRanking.

UC San Diego Rankings

UC San Diego rankas som #1 public university i nationen av Washington Monthly för bidrag till social rörlighet, forskning och offentlig service. UC San Diego har varit # 1 public college i rankingen nio gånger under de senaste 10 åren.

UC San Diego rankningar och Campusprofil

ställningar

ställningar: Grundexamina tilldelade

#4 i Kalifornien (och #6 på västkusten) för kandidatexamen i teknik och datavetenskap (Asee 2019 data, publicerad okt 2020)

#4 i Kalifornien (och # 5 på västkusten) för kandidatexamen i teknik och datavetenskap tilldelad kvinnor (Asee 2019 data, publicerad okt 2020)

ställningar: inskrivning för JACOBS School of ENGINEERING vid UC SAN DIEGO
(skolövergripande inskrivning: bachelors, masters, PhD)

#1 på västkusten för skolövergripande inskrivning i ingenjörsskolor (Asee 2019 data, publicerad oktober 2020)

Jacobs School of Engineering vid UC San Diego är den största ingenjörskolan på västkusten, enligt de senaste inskrivningsdata från Asee.

Jacobs School Statistics

281 Professors (Fall 2020)
24 New faculty hired for Fall 2020
130+ Faculty hires in the last seven years
9,174 Engineering Students (FALL 2020)
6,276 Undergraduate Students
1,581 Masters Students
1,317 PhD Students
2,647 Degrees Awarded (2019-2020 School Year)
1,409 Undergraduate degrees conferred
1,018 Masters degrees conferred
220 PhD degrees conferred
$222.5M In Research Expenditures (2019-2020 Fiscal Year)
$153.4M Government sponsored research expenditures
$69.1m industri-sponsrade forskningsutgifter + gåva-och-donationer inkomst

UC San Diego Jacobs School of Engineering

Jacobs School of Engineering vid University of California San Diego erbjuder excellens i skala inom forskning, utbildning, offentlig service och tekniköverföring. Jacobs School of Engineering är # 9 engineering school i landet, enligt de senaste amerikanska Nyhetsrankningarna. Med mer än 280 fakulteter och nästan 9 200 studenter i sex avdelningar är Jacobs School of Engineering den största ingenjörskolan på västkusten. Jacobs School rankas först bland alla offentliga tekniska skolor för forskningsutgifter per fakultetsmedlem. Dessa entreprenörsfakulteter leder team som arbetar över discipliner och branscher för att ta itu med de tuffaste utmaningarna som inget laboratorium, avdelning eller företag kan hantera ensam. På Jacobs School of Engineering gör vi bold möjligt.

registrera dig för Jacobs School månadsnyheter: http://jacobsschool.ucsd.edu/news/monthly-newsletter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.