företagens miljömässiga och sociala ansvar över EU-länderna-Paneldataanalys

under de senaste åren har den socio-miljömässiga dimensionen blivit ett strukturellt och strategiskt inslag i framgångsrika företag, där det vanligtvis behandlas genom begreppet företagens sociala ansvar. Utmaningen för företag är att utarbeta nya paradigmer för operativa förfaranden och förbättra Affärsvillkoren mot socialt och miljömässigt ansvar. Företag fokuserar på miljöinnovationer och produktion av “gröna produkter”. Gröna innovationer eller tekniker kan användas av företag av alla storlekar och organisationer har olika motiv för att genomföra en miljövänlig strategi eller processer. Omvänt tenderar konsumenterna att gå mer mot gröna produkter, vilket ger dem en känsla av att de skyddar miljön. Enligt uppgifter från gruppen av internationella standarder organisation ISO 14000 fler organisationer från EU har registrerat sina system som “miljövänliga” under de senaste åren. Data i denna studie erhölls från företagsnivåundersökningar i EU: s medlemsstater som genomförts av World Economic Forum efter den tematiska forskningen om Global konkurrenskraft Index. Den statiska paneldataregressionsmodellen användes för att visa att det finns ett starkt samband mellan innovation och “going green”. Resultaten från flera modeller visar att innovation är betydande och positivt förknippad med “going green”. Tillgång till grön miljö ökar innovation bland konkurrenter att presentera produkter som är miljövänliga. Vi har också funnit att företagsetik påverkar företag att tillämpa miljövänliga affärsmetoder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.