30 Midnight Prayer Points For Financial Breakthrough

Psalm 84:11:
11 för Herren Gud är en sol och sköld: HERREN kommer att ge nåd och ära: ingen bra sak kommer han att hålla tillbaka från dem som går upprätt.midnattstimmen är den mest effektiva tiden att söka Guds ansikte. Det var vid midnatt som Paulus och Silas bad där vägen ut ur träldom, Apostlagärningarna 16:25, Det var vid midnatt som peter släpptes medan kyrkan bad, Apostlagärningarna 12:6-19, Matteus 13:25 berättar att medan män sov, fienden sådde ogräset. Vi måste utnyttja midnattstimmarna för att be oss själva ur träldom. Idag tittar vi på 30 midnattsbönpunkter för ekonomiskt genombrott. Vi måste förstå att det är mycket viktigt att be om ekonomiskt genombrott. Det är sant att du inte blir rik genom att bara be hela dagen utan att arbeta, men när vi ber, tar vi ner det övernaturliga för att hjälpa våra naturliga ansträngningar. Bön får Guds krafter att hjälpa oss i våra ekonomiska äventyr i livet. Även när vi ber, fyller Guds kärlek våra hjärtan och gör det därför svårt för kärleken till pengar att förstöra våra liv.

denna midnattsbönspunkter för ekonomiskt genombrott kommer att öppna ekonomiska dörrar för dig, när du ber det i tro, maximerar midnattstimmarna, du ska se Guds kraft som uppstår för att gynna dig i ditt arbete. Gud kommer att orsaka allt juridiskt företag du gör för att blomstra, även slumpmässiga omständigheter kommer att gynna dig. Herren kommer att upprätthålla dig med sin högra hand och göra dig huvudet i din bransch. När du ber dessa bönpunkter kommer Herren att ge dig nya tankar som gör dig till en global figur och därmed använda dig för att göra världen till en bättre plats. Jag tror idag att denna bön ska leda till ditt ekonomiska genombrott i Jesu namn.

vänligen titta varje dag bön GUIDE TV på YOUTUBE.

prenumerera nu

30 Midnattsbönpunkter för ekonomiskt genombrott

1. Jag befaller alla demoniska hinder för mitt ekonomiska genombrott att vara helt förlamade, i Jesu namn.

2. Låt varje demoniskt sparkonto som håller min ekonomi förstöras och jag beordrar alla mina finanser att släppas nu!!! i Jesu namn.
3. Jag binder varje stark man som står mellan mig och mitt ekonomiska genombrott, i Jesu namn.

4. Jag äger alla mina ägodelar från fiendens hand, i Jesu namn.

5. Jag bryter och förlorar mig från varje förbannelse av ekonomisk träldom och fattigdom, i Jesu namn.

6. Jag befriar mig från varje medvetet och omedvetet förbund med fattigdomens ande, i Jesu namn.

7. Låt Gud uppstå och låt varje fiende i mitt ekonomiska genombrott spridas,. i Jesu namn.

8. Herre, Återställ alla mina bortkastade år och ansträngningar och konvertera dem till mitt ekonomiska genombrott, i Jesu namn.

9. Låt Anden av Finacial ynnest vara över mig vart jag än går i Jesu namn.

10. Fader, jag ber dig, i Jesu namn, att skicka tjänande andar för att ansluta mig till mina ekonomiska ödeshjälpare i Jesu namn.

11. Låt män välsigna mig ekonomiskt vart jag än går, i Jesu namn.

12. Jag släpper min ekonomi ur klorna på ekonomisk hunger, i Jesu namn.

13. Jag förlorar änglar, i Jesu mäktiga namn, för att gå och skapa favör för min ekonomi.

14. Låt alla ekonomiska hinder som står på min väg avlägsnas, i Jesu namn.

15. Jag tar bort mitt namn och de i mitt hushåll från boken om ekonomisk konkurs, i Jesu namn.

16. Helige Ande, var min senior partner i min ekonomi.

17. Varje bra sak som för närvarande undviker mitt ekonomiska genombrott börjar flöda till det nu!!! i Jesu mäktiga namn.

18. Jag avvisar varje anda av ekonomisk förödmjukelse och förlägenhet, i Jesu namn.

19. Fader, blockera varje läckage till min ekonomi, i Jesu mäktiga namn.

20. Låt min ekonomi bli för varm för att hantera för tjuvar och demoniska kunder, i Jesu namn.

21. Låt andlig magnetisk kraft som lockar och håller rikedom deponeras i min ekonomi, i Jesu namn.

22. Jag frigör min ekonomi från påverkan, kontroll och dominans av hushållets ondska, i Jesu namn.

23. Låt alla sataniska änglar avleda välsignelser från mig vara helt förlamade, i Jesu namn.

24. Låt den onda effekten av några konstiga pengar jag har fått eller rört neutraliseras, i Jesu namn.

25. Herre, lär mig den gudomliga hemligheten med välstånd.

26. Låt fiendens glädje över mitt ekonomiska liv omvandlas till sorg, i Jesu namn.

27. Låt alla mina välsignelser som hålls fångna lokalt eller internationellt släppas till mig, i Jesu namn.

28. Jag binder alla antiprosperitetskrafter, i Jesu namn.

29. Låt min ekonomi vara för varm för någon ond makt att sitta på, i Jesu namn.

30. Fader jag tackar dig för att du gjorde mig till en rik man / kvinna i Jesu namn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.