Månad: november 2021

Articles

Kadcyla

biverkningar Följande biverkningar diskuteras mer detaljerat i andra delar av etiketten: hepatotoxicitet vänsterkammardysfunktion embryo-Fetal toxicitet Lungtoxicitet infusionsrelaterade reaktioner, överkänslighetsreaktioner blödning trombocytopeni neurotoxicitet kliniska prövningar erfarenhet eftersom kliniska prövningar utförs under…Continue readingKadcyla