Månad: juli 2021

Articles

bokhylla

behandling / hantering nyfödda med svår utflödeshinder i höger kammare som uppvisar djup hypoxemi och cyanos kan behöva prostaglandinbehandling för att upprätthålla duktal patency och lungflöde före kirurgisk reparation. Tet-trollformler…Continue readingbokhylla