16 stora fördelar och nackdelar med intressegrupper

en intressegrupp är per definition en grupp individer som försöker påverka allmän ordning baserat på frågor av gemensamt intresse eller oro. Dessa människor samlas för att arbeta med varandra för att främja och skydda sina bästa intressen genom att försöka påverka sina styrande myndigheter.

det finns flera typer av intressegrupper som är aktiva i samhället vid varje given tidpunkt. Ekonomiska grupper vill hitta någon typ av monetär fördel för sina medlemmar, och detta är den vanligaste typen som du hittar idag. I kapitalistiska samhällen har pengar ofta det mest betydande inflytandet på individuellt beteende.

företagsgrupper kombinerar sina ömsesidiga intressen på företagsnivå för samma ändamål. De kan bilda föreningar med i sin bransch för att hjälpa till i deras lobbyinsatser som ett sätt att uppmuntra till fördelaktig lagstiftning som hjälper dem att uppnå sitt uppdrag och vision billigare och på enklare sätt.

arbetsgrupper representerar fackföreningar och arbetar som en intressegrupp för att höja lönerna, förbättra förmånerna och hålla arbetsförhållandena säkra för skickliga och okvalificerade arbetare. Denna kategori delas ibland upp i offentliga och privata intressegrupper baserat på vilken typ av jobb de representerar.även om intressegrupper kan inspirera passionerade samtal för eller mot sina intressen, visar dessa fördelar och nackdelar hur de kan vara användbara eller skadliga på specifika sätt för det övergripande samhället.

lista över fördelarna med intressegrupper

1. Intressegrupper ger en kollektiv röst som ger en genuin yttrandefrihet.när du går med i en intressegrupp blir du en del av en likasinnad uppsättning individer som vill driva ämnen av intresse som du också brinner för just nu. Strukturen hos dessa grupper gör det möjligt att uttrycka åsikter som kan vara ogynnsamma, vilket kan skapa svårigheter om de uttrycktes individuellt. Genom att samlas som en grupp gör specialintressen det möjligt att uppmuntra en mer mångsidig uppsättning åsikter samtidigt som man presenterar fakta som kan falla utanför de vanliga medierna.

intressegrupper ger oss möjlighet att utforska nya ideer eller perspektiv. Denna process ger den allmänna befolkningen en chans att fatta ett välgrundat, bemyndigade beslut som bygger mer på logik än känslor.

2. Intressegrupper ger en effektiv kontroll av regeringen.när en regering (eller en gren av regeringen) inte får en effektiv kontroll och balans från andra enheter i samhället, kan mängden makt som den försöker söka för sig själv växa med varje år som går. USA har sett detta hända sedan 1930-talet när verkställande order blev vanligare plats från presidenter. Även när politiska partier kritiserar varandra för dessa EOs, försöker varje grupp fortfarande göra politiska förändringar genom denna styrmetod.

intressegrupper gör det möjligt för den genomsnittliga medborgaren att tillhandahålla en nödvändig kontroll och balans på regeringen, särskilt när de andra regeringsgrenarna inte fullgör sitt ansvar.

3. Intressegrupper ger enskilda röster en användbar plattform för förändring.
om du vill engagera dig i den förändring som du skulle vilja se i samhället, ger intressegrupper dig den möjligheten. Det finns en möjlighet att erbjuda en meningsfull röst för någon lagstiftning, politik eller förordningar som strider mot vad du tycker är till nytta för ditt samhälle. När det finns en grupp röster som säger samma sak, det är mycket mer utmanande att ignorera vad de har att säga jämfört med en enda person som försöker uttrycka sin åsikt.

när det finns en möjlighet för människor att bilda sig en intressegrupp, då finns det en chans för dem att sätta tillräckligt tryck på samhället för att skapa de förändringar som kan vara nödvändiga.

4. Intressegrupper hjälper till att skapa rättvisa i sina samhällen.
det kan vara utmanande att skapa en definition av rättvisa som gäller i hela samhället. Med ett sådant utbud av hushållsinkomst, arv rikedom, sysselsättningsmöjligheter och utbildningsåtkomst skapar de flesta befolkningsdemografier sin egen definition av vad de anser vara ett rättvist sätt att styra. Intressegrupper tar det ett steg längre genom att erbjuda alla samma möjlighet i början av processen för att uppnå sitt uppdrag, vision eller mål.

Även om särskilda intressegruppers arbete inte lyckas med sina lobbyinsatser i regeringen, skapar förmågan att närma sig valda tjänstemän och uttala sig en struktur där människor kan förbättra sina omständigheter genom direkt ansträngning.

5. Intressegrupper gör det möjligt för människor att engagera sig i politik.
att engagera sig i politik i tidigare generationer innebar att du röstade i varje val. Vissa människor organiserade protestgrupper som ett sätt att kommunicera ett specifikt meddelande som de ville att andra skulle höra. På individnivå är det möjligt att prata med valda tjänstemän på sociala medier genom att lämna en kommentar på en av sina inlägg. Även om alla dessa ansträngningar kan ha en positiv inverkan på samhället, intressegrupper tillåter människor att ta denna insats till en annan nivå.

istället för att försöka hitta din valda tjänstemans kontaktinformation på egen hand kan intressegrupper ge dig det omedelbart. De kan lära dig hur du effektivt kör för office om du vill vara direkt involverad i de förändringar som du vill se för ditt samhälle. I sin kärna ger denna fördel dig möjlighet att vara en förespråkare för dig själv och andra människor.

6. Intressegrupper gör aktivism överkomligt för individer.
en av de främsta orsakerna till att företag har varit aktiva i föreningar och intressegrupper mer än individer är på grund av kostnaden som är förknippad med aktivism. Ett företag kan anställa någon specifikt för att lobbya individer i regeringen eller någon annanstans i samhället för att främja sin agenda. Om den genomsnittliga personen vill göra samma sak måste de antingen ta ledigt från jobbet, offra semestertid eller söka sponsring och donationer som ett sätt att vara aktiv.

När likasinnade människor kommer ihop med en röst blir det mycket billigare att uttrycka din åsikt. Bernie Sanders tyckte om att säga under sin presidentkampanj 2016 att den genomsnittliga donationen var $27. Det är mycket billigare att engagera sig i den takt jämfört med de miljoner dollar som företag eller rika individer spenderar på en liknande process.

7. Intressegrupper kan inspirera ny lagstiftning för nästan alla orsaker.intressegrupper gör det möjligt för människor att bli medvetna om frågor i samhället som normalt inte kan påverka deras dagliga liv. När människor är i periferin av en fråga, tilldelar de inte det med samma betydelse att de skulle ha ett problem som påverkar deras liv direkt. Denna process gäller också för valda tjänstemän. Att komma samman som en grupp gör det möjligt att vidarebefordra information som kan bli grunden för ny lagstiftning som annars skulle ignoreras eftersom den allmänna befolkningen var omedveten om problemet i första hand.

8. Intressegrupper skapar medvetenhet.
det har funnits flera intressegrupper som bildats genom åren som ett sätt att uppmärksamma specifika ämnen. Från March for Our Lives-rörelsen till Occupy Wall Street behöver du inte vara en del av en formell lobbyinsats för att skapa en positiv förändring för samhället. Dina handlingar i att stå upp för vad du tror på varje dag är lika kraftfull som en professionell som nätverk i hela regeringen för att påverka specifika beslut. Genom att skapa medvetenhet med en röst blir det möjligt att bygga ett globalt nätverk utan betydande kostnader.

lista över nackdelarna med intressegrupper

1. Intressegrupper ger minoriteten en starkare röst än majoriteten.
National Rifle Association är ett utmärkt exempel på denna nackdel i USA. Även om majoriteten av människor i landet vill ha någon typ av meningsfull vapenkontrolllagstiftning att komma ut ur Kongressen, är NRA: s inverkan på amerikansk politik genom ILA djupgående. De spenderar miljoner varje år för att motverka argumenten genom sina lobbyinsatser som ett sätt att upprätthålla status quo. Genom att göra det kan de också fortsätta fungera som de gör som en förening.

ytterligare exempel är offentlig fackförening lobbying, Greenpeace, ACLU och Traditional Values Coalition. Det är inte en process som är begränsad till antingen konservativa eller liberaler. Varje grupp, tillsammans med varje undergrupp, har möjlighet att göra sin minoritetsröst starkare än majoriteten.

2. Intressegrupper skapar politiskt gridlock med sina handlingar.
på 1940-talet svävade antalet framträdande lagstiftningsfrågor i gridlock i USA: s kongress runt 30%. 2011 nådde det antalet 70%, vilket gjorde det andra gången det toppade så högt. Den enda andra gången gridlock var så hög var år 2000, precis innan attackerna den 11 September inträffade. När intressegrupper fortsätter sina lobbyinsatser för att skapa specifika resultat för sig själva på bekostnad av andra, skapar det politiskt gridlock eftersom valda tjänstemän känner sig bundna att möta behoven hos varje grupp. Att vägra att göra det kan skapa en möjlighet för intressegruppen att rösta dem ur sitt ämbete under nästa mandatperiod.

3. Intressegrupper följer inte en valbar process.intressegrupper fungerar mer som ett företag än de gör som individer som uttrycker en likasinnad åsikt. Om du är grundare av gruppen, så finns det en utmärkt chans att du kommer att vara föreningens ansikte. Dina nivåer av inflytande kommer att vara högre än andra som bestämmer sig för att gå med senare. Även om vissa specialintressen håller ledarskapsval, fungerar de flesta efter överenskommelse. Det betyder att rösten styrs av de meddelanden, personer eller undergrupper som är mest inflytelserika eller populära.

4. Intressegrupper spelar fortfarande pengar spel för inflytande.även om bildandet av en intressegrupp är avsedd att bidra till att ge jämlikhet för den genomsnittliga personen i uttrycket av en åsikt, tenderar resultatet att följa samma fokus på rikedom. De grupper som har tillgång till de flesta resurser kommer vanligtvis att ha mer inflytande över lagstiftningsprocessen än de som arbetar med en liten budget. Att komma ihop med andra människor för en kombinerad röst kan göra att din åsikt blir högre, men det är pengarna som vanligtvis får folk att börja lyssna.

5. Intressegrupper kan ändra våra styrsystem.
om tillräckligt med intressegrupper kan förbjuda tillsammans, eller det finns tillräckligt med individer för att bilda en betydande förening, kan de ändra styrningen på sätt som kanske inte ursprungligen var avsedda. Denna struktur skapar ett beslut för den genomsnittliga personen som det bara finns två riktningar att välja: Gå med i en grupp eller riskera att ignoreras som individ. När flera konkurrerande grupper arbetar samtidigt för att skapa förändringar, kan betoningen på olika prioriteringar få regeringen att misslyckas i sitt grundläggande “tjäna och skydda” mandat.

6. Intressegrupper uppför sig inte alltid på lämpligt sätt.den amerikanska handelskammaren spenderade 104 miljoner dollar på lobbyinsatser i 2016, och drev för politik som är pro-business samtidigt som man uppmuntrar lagstiftning som främjar fri marknadsideer och avreglering. National Association of Realtors spenderade ungefär $65 miljoner under samma år, vilket var dubbelt vad Blue Cross Blue Shield som den tredje högsta lobbying spenders. När det är så mycket pengar inblandade, frestelsen för girighet kan vara för mycket för vissa människor. Det kan till och med leda till direkta donationer till kampanjer eller politikerna själva som ett sätt att påverka specifika beslut.

7. Intressegrupper kan lobbya för ideer som inte är i samhällets bästa intresse.
vad tror du att cigarett-och tobaksindustrin bestämde sig för att bilda när de stämdes av den amerikanska regeringen över sina produkter? Om du gissade en intressegrupp, då skulle du ha rätt. Människor och företag bildar grupper för att förespråka specifika ämnen som de brinner för i det ögonblicket. Vissa strävar efter allas gemensamma bästa, men det är vanligare att dessa grupper förespråkar en minoritetsposition för förbättrad vinst, ökat marknadstillträde och andra ekonomiska fördelar som strider mot vad den allmänna befolkningen behöver.

8. Intressegrupper fokuserar vanligtvis på ett specifikt ämne.även om vissa intressegrupper förespråkar flera ämnen, tenderar de flesta att fokusera på ett specifikt område som de ser som problematiska i samhället. Sedan fattar gruppen ett moraliskt beslut om människor baserat på huruvida de håller med om sitt beslut eller inte. Pro-life anti-abort intressegrupper kommer ofta att skapa etiketter för människor baserat på huruvida individer är överens med sin hållning. Människor på pro-choice sidan av debatten gör samma sak. När du bara fokuserar på ett ämne kan resten av samhället smula utan att någon bryr sig så länge lagstiftarna fokuserar på det område i livet som är viktigt vid den tiden.

fördelarna och nackdelarna med intressegrupper bidrar till att skapa en plattform som kan användas för att förbättra alla eller som ett sätt att skapa fördelar för ett specifikt samhällsområde. Det är användbart att ha ett sätt att organisera fredligt för att kämpa för en sak som du brinner för utan att oroa dig för regeringens vedergällning. Vad vi måste lära oss genom denna process är respekten för en annan åsikt. Om vi vill kämpa för det vi tror är rätt, måste vi låta andra ha samma artighet.

  • dela
  • Pin
  • Tweet

författare Bio
Natalie Regoli är ett Guds barn, hängiven fru och mor till två pojkar. Hon har en magisterexamen i juridik från University of Texas. Natalie har publicerats i flera nationella tidskrifter och har praktiserat lag i 18 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.