bilete de trafic: eșecul de a ceda

în timp ce operează un autovehicul, eșecul de a ceda la un drept de trecere nu poate provoca numai accidente grave, dar poate duce și la amenzi, taxe, suspendarea permisului de conducere și chiar închisoare. Aflați mai multe despre eșecul Missouri de a ceda statutul, și ce să facă dacă sunteți acuzat de avocați MRD.

eșec la randament – statutul biletului de trafic

citare: MO Rev stat 304.351 (2018)

304.351. Dreptul de trecere la intersecție — semne la intersecții — încălcare, penalizare — sancțiuni suplimentare — definiții — ordinea suspendării, conținutul, apelul.

 1. conducătorul unui vehicul care se apropie de o intersecție trebuie să cedeze dreptul de trecere unui vehicul care a intrat în intersecție de pe o autostradă diferită, cu condiția, totuși, să nu existe nicio formă de control al traficului la o astfel de intersecție.
 2. când două vehicule intră într-o intersecție de pe autostrăzi diferite aproximativ în același timp, șoferul vehiculului din stânga cedează dreptul de trecere conducătorului vehiculului din dreapta. Prezenta subsecțiune nu se aplică vehiculelor care se apropie reciproc din direcții opuse atunci când conducătorul unuia dintre aceste vehicule încearcă sau face o virare la stânga.
 3. conducătorul unui vehicul aflat într-o intersecție care intenționează să vireze spre stânga trebuie să cedeze dreptul de trecere oricărui vehicul care se apropie din direcția opusă care se află în intersecție sau atât de aproape de acesta încât să constituie un pericol imediat.(1) Comisia de stat pentru autostrăzi și Transporturi cu referire la autostrăzile de stat și autoritățile locale cu referire la alte autostrăzi aflate sub jurisdicția lor pot desemna prin autostrăzi și pot ridica semne de oprire sau semne de randament la intrările specificate la acestea sau pot desemna orice intersecție ca intersecție de oprire sau ca intersecție de randament și pot ridica semne de oprire sau semne de randament la una sau mai multe intrări la o astfel de intersecție.

(2) dreptul de trecere preferențial la o intersecție poate fi indicat prin semne de oprire sau semne de randament autorizate în această secțiune:

(a) cu excepția cazului în care este indicat să se procedeze de un ofițer de poliție sau de un semnal de control al traficului, fiecare conducător auto al unui vehicul care se apropie de o intersecție de oprire, indicat printr-un semn de oprire, trebuie să oprească la o linie de oprire marcată clar, dar dacă nu există, înainte de a intra pe trecerea de pietoni pe partea apropiată a intersecției sau dacă nu există, atunci în punctul cel mai apropiat de carosabilul care se intersectează, unde conducătorul auto are vederea de a se apropia de traficul pe carosabilul care se intersectează înainte de a intra în intersecție. După oprire, conducătorul auto cedează dreptul de trecere oricărui vehicul care a intrat în intersecție dinspre o altă autostradă sau care se apropie atât de mult pe autostradă încât constituie un pericol imediat în timpul în care conducătorul auto se deplasează peste sau în interiorul intersecției.

(b) conducătorul unui vehicul care se apropie de un semn de randament trebuie, în conformitate cu semnul, să încetinească până la o viteză rezonabilă condițiilor existente și, dacă este necesar pentru ca siguranța să se oprească, trebuie să oprească la o linie de oprire marcată clar, dar dacă nu există, atunci în punctul cel mai apropiat de carosabilul care se intersectează, unde conducătorul auto are vederea apropierii traficului pe carosabilul care se intersectează. După încetinire sau oprire, conducătorul auto trebuie să cedeze dreptul de trecere oricărui vehicul aflat în intersecție sau care se apropie pe o altă autostradă atât de aproape încât să constituie un pericol imediat în timpul în care un astfel de trafic se deplasează peste sau în interiorul intersecției.

  1. șoferul unui vehicul care urmează să intre sau să traverseze o autostradă dintr-o alee, clădire sau orice drum privat sau alee trebuie să cedeze dreptul de trecere tuturor vehiculelor care se apropie pe autostrada de intrat.
  2. conducătorul unui vehicul care intenționează să facă o virare la stânga într-o alee, drum privat sau alee trebuie să cedeze dreptul de trecere oricărui vehicul care se apropie din direcția opusă atunci când efectuarea unei astfel de viraje la stânga ar crea un pericol în trafic.
  3. Comisia de stat pentru autostrăzi și transporturi sau autoritățile locale cu privire la drumurile aflate sub jurisdicțiile lor respective, pe orice secțiune în care se efectuează operațiuni de construcție sau întreținere majoră, poate stabili o limită de viteză în astfel de zone prin afișarea indicatoarelor corespunzătoare, iar funcționarea unui autovehicul care depășește limita de viteză în zona astfel afișată este considerată prima dovadă facie a conducerii neglijente și imprudente și a încălcării secțiunii 304.010.
  4. fără a aduce atingere dispozițiilor secțiunii 304.361, încălcarea acestei secțiuni va fi considerată o infracțiune de clasa C.
  5. în plus față de pedeapsa specificată în subsecțiunea 8 din această secțiune, orice persoană care pledează vinovată sau este găsită vinovată de o încălcare a acestei secțiuni în care se constată că infractorul a provocat vătămări fizice, se va evalua o pedeapsă de până la două sute de dolari. Instanța poate emite un ordin de suspendare a privilegiului de conducere al unei astfel de persoane pentru o perioadă de treizeci de zile.
  6. în plus față de pedeapsa specificată în subsecțiunea 8 din această secțiune, orice persoană care pledează vinovată sau este găsită vinovată de o încălcare a acestei secțiuni în care se constată că infractorul a provocat vătămări fizice grave, se va evalua o pedeapsă de până la cinci sute de dolari. Instanța poate emite un ordin de suspendare a privilegiului de conducere al unei astfel de persoane pentru o perioadă de nouăzeci de zile.
  7. în plus față de pedeapsa specificată în subsecțiunea 8 a acestei secțiuni, orice persoană care pledează vinovată sau este găsită vinovată de o încălcare a acestei secțiuni în care se constată că infractorul a provocat o fatalitate, se va evalua o pedeapsă de până la o mie de dolari. Instanța poate emite un ordin de suspendare a privilegiului de conducere al persoanei respective pentru o perioadă de șase luni.așa cum se utilizează în subsecțiunile 9 și 10 ale acestei secțiuni, termenii “vătămare fizică” și “vătămare fizică gravă” vor avea semnificațiile atribuite acestora în secțiunea 556.061.
  8. pentru orice suspendare ordonată de instanță în temeiul subsecțiunii 9, 10 sau 11 din prezenta secțiune, Directorul Departamentului impune suspendarea prevăzută în hotărârea judecătorească. Ordinea suspendării include numele autorului infracțiunii, numărul permisului de conducere al autorului infracțiunii, numărul de securitate socială și data efectivă a suspendării. Orice cale de atac a unei suspendări impuse în temeiul subsecțiunilor 9, 10 sau 11 din prezenta secțiune este o cale de atac directă a hotărârii judecătorești și este supusă revizuirii de către președintele instanței de circuit sau de către un alt judecător din circuit, altul decât judecătorul care a emis ordinul inițial de suspendare a permisului de conducere. Intrarea directorului de venituri a suspendării ordonate de instanță în dosarul de conducere nu este o decizie supusă revizuirii în conformitate cu secțiunea 302.311. Orice suspendare a permisului de conducere dispusă de instanță în temeiul prezentei secțiuni se adaugă oricărei alte suspendări care poate apărea ca urmare a condamnării în temeiul altor dispoziții ale legii.

pedeapsa de condamnare

sancțiuni pentru eșecul de a da condamnare depinde în mare măsură de rezultatul, sau daune, care a avut loc din cauza încălcării. Dacă încălcarea a provocat vătămări fizice, există o amendă de până la 200 USD și o suspendare a permisului de conducere timp de 30 de zile. În cazul în care încălcarea cauzează un prejudiciu grav, amenda este ridicată până la 500 USD și o perioadă de suspendare de 90 de zile. În cele din urmă, dacă eșecul de a ceda a provocat o fatalitate, pedeapsa este de până la 1000 USD și revocarea privilegiilor de conducere timp de șase luni.

este suficient să spunem că sancțiunile pentru această încălcare a traficului sunt grave — și dacă vă confruntați cu un potențial eșec de a da condamnare, este crucial să contactați o echipă de apărare cu experiență în legile rutiere. La MRD Lawyers, avem experiența necesară pentru a ne asigura că drepturile dumneavoastră sunt respectate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.