zawieszenie rejestracji pojazdu

zawieszenie rejestracji pojazdu to kolejny sposób, w jaki władze mogą zawiesić korzystanie z pojazdu przez kierowcę za naruszenie prawa. Zawieszenie rejestracji, w przeciwieństwie do konfiskaty pojazdu lub konfiskaty pojazdu, jest powszechnie stosowane w przypadku przestępstw niższego poziomu, które nie wymagają usunięcia pojazdu z posiadania kierowcy.

zawieszenie rejestracji może nastąpić z wielu powodów, w tym:

  • brak odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.
  • wygasły tablice rejestracyjne.
  • niezapłacone mandaty parkingowe.
  • nieprzestrzeganie zlecenia naprawy sprzętu bezpieczeństwa (np. niefunkcjonalne tylne światło).
  • odmowa przez kierowcę zobowiązania się do stosowania innych praw licencyjnych lub prawa o ruchu drogowym.

faktycznym zawieszeniem rejestracji jest zlecenie, które zazwyczaj pochodzi z działu pojazdów samochodowych. Powiadomienie o zawieszeniu jest wysyłane na adres podany podczas rejestracji w DMV.

w przypadku zawieszenia rejestracji pojazdu, pojazd nie może być obsługiwany przez jego właściciela lub kogokolwiek innego, dopóki nie zostanie przywrócony jego status rejestracyjny. W przypadku złapania, Kierowca Pojazdu, który nie ma aktualnej rejestracji, zostanie uznany za winnego wykroczenia i może podlegać cofnięciu uprawnień do kierowania.

naruszenie warunków zawieszenia rejestracji pojazdu może skutkować surowymi karami, włącznie z konfiskatą lub konfiskatą pojazdu. Prawo Pensylwanii wymaga zawieszenia prawa jazdy na trzy miesiące, oprócz wszelkich innych kar, które mogą zostać nałożone.

w Nevadzie pobierana jest opłata w wysokości 250 USD za przywrócenie rejestracji pojazdu po jej cofnięciu z powodu braku zachowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wydanego przez przewoźnika ubezpieczeniowego licencjonowanego w stanie Nevada. Inne państwa mają podobne struktury opłat, w tym zastrzeżenie, że zawieszenie pozostaje w mocy przez ten sam czas, w którym kierowca był z naruszeniem obowiązującego postanowienia.

oczywiście przy każdej karze nałożonej przez organ regulacyjny jest proces odwoławczy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego procesu, najlepiej jest napisać do Departamentu pojazdów silnikowych w stanie, w którym zostało wydane odwołanie. Dopóki odwołanie nie zostanie rozstrzygnięte, nie jest dobrym pomysłem prowadzenie pojazdu z zawieszoną rejestracją, aby uniknąć innych potencjalnych kar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.