odpowiedzialność środowiskowa i społeczna przedsiębiorstw w krajach UE – Analiza danych panelowych

w ostatnich latach wymiar społeczno-środowiskowy stał się strukturalnym i strategicznym elementem odnoszących sukcesy przedsiębiorstw, gdzie zwykle jest adresowany poprzez koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wyzwaniem dla biznesu jest opracowanie nowych paradygmatów procedur operacyjnych i poprawa warunków biznesowych w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Firmy koncentrują się na ekoinnowacjach i produkcji “zielonych produktów”. Zielone Innowacje lub technologie mogą być wykorzystywane przez firmy każdej wielkości, a organizacje mają różne motywy wdrażania strategii lub procesów przyjaznych dla środowiska. Z drugiej strony konsumenci coraz częściej wybierają produkty ekologiczne, które dają im poczucie, że chronią środowisko. Według danych z grupy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 14000 kolejne organizacje z UE zarejestrowały swoje systemy jako “ekologiczne” w ciągu ostatnich kilku lat. Dane w tym badaniu uzyskano z badań na poziomie przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE przeprowadzonych przez Światowe Forum Ekonomiczne po badaniu tematycznym Global Competitiveness Index. Zastosowano statyczny model regresji danych panelowych, aby pokazać, że istnieje silny związek między innowacją a “ekologią”. Wyniki kilku modeli pokazują, że innowacje są znaczące i pozytywnie kojarzone z”ekologią”. Dostęp do ekologicznego środowiska zwiększa innowacyjność wśród konkurentów w zakresie prezentowania produktów przyjaznych dla środowiska. Ponadto odkryliśmy, że etyka korporacyjna wpływa na firmy, które stosują przyjazne dla środowiska praktyki biznesowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.