milieu-en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven in EU-landen-panel data analysis

In de afgelopen jaren is de sociaal-milieudimensie een structureel en strategisch onderdeel geworden van succesvolle bedrijven, waar het meestal wordt aangepakt via het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De uitdaging voor het bedrijfsleven bestaat erin nieuwe paradigma ‘ s voor operationele procedures op te stellen en de bedrijfsomstandigheden te verbeteren met het oog op sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Bedrijven richten zich op eco-innovaties en de productie van “groene producten”. Groene innovaties of technologieën kunnen worden gebruikt door bedrijven van alle groottes en organisaties hebben verschillende motieven voor het implementeren van een milieuvriendelijke strategie of processen. Omgekeerd neigt de consument meer naar groene producten, die hem het gevoel geven dat hij het milieu beschermt. Volgens de gegevens van de groep van internationale Normenorganisatie ISO 14000 hebben meer organisaties uit de EU hun systemen de afgelopen jaren als “milieuvriendelijk” geregistreerd. De gegevens in deze studie zijn verkregen uit enquêtes op bedrijfsniveau in alle EU-lidstaten die door het World Economic Forum zijn uitgevoerd naar aanleiding van de thematische research on Global Competitiveness Index. Het static panel data regression model werd gebruikt om aan te tonen dat er een sterke relatie tussen innovatie en “going green”. Uit de resultaten van verschillende modellen blijkt dat innovatie belangrijk is en positief wordt geassocieerd met “groen worden”. Toegang tot een groen milieu verhoogt de innovatie bij concurrenten om milieuvriendelijke producten te presenteren. Ook hebben we ontdekt dat bedrijfsethiek bedrijven beïnvloedt om milieuvriendelijke bedrijfspraktijken toe te passen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.