30 Midnight Prayer Points For Financial Breakthrough

Psalm 84:11:
11 Want de Heer God is een zon en schild: de Heer zal genade en heerlijkheid geven: geen goed ding zal hij onthouden van hen die recht wandelen.

het middernacht uur is de meest effectieve tijd om het aangezicht van God te zoeken. Het was om middernacht dat Paulus en Silas baden er weg uit slavernij, Handelingen 16: 25, het was om middernacht dat Petrus werd vrijgegeven terwijl de kerk bad, handelingen 12: 6-19, Matteüs 13:25 vertelt ons dat terwijl de mensen sliepen, de vijand zaaide onkruid. We moeten gebruik maken van de middernacht uren om onszelf uit slavernij te bidden. Vandaag kijken we naar 30 middernacht gebedspunten voor financiële doorbraak. We moeten begrijpen dat bidden voor financiële doorbraak zeer belangrijk is. Het is waar dat je niet rijk wordt door de hele dag te bidden zonder te werken, maar als we bidden, brengen we het bovennatuurlijke naar beneden om onze natuurlijke inspanningen te helpen. Gebed zorgt ervoor dat de krachten van God ons helpen in onze financiële avonturen in het leven. Ook wanneer we bidden, vult Gods liefde ons hart en maakt het zo moeilijk voor de liefde voor geld om ons leven te corrumperen.

deze midnight prayer points for financial doorbrach zullen financiële deuren voor u openen, terwijl u het in geloof bidt, waarbij u de middernacht uren maximaliseert, zult u de kracht van God zien opkomen om u in uw arbeid te begunstigen. God zal ervoor zorgen dat alle juridische zaken die je doet om te bloeien, zelfs willekeurige omstandigheden zal u bevoordelen. De Heer zal u steunen bij zijn rechterhand en u tot het hoofd maken in uw industrie. Terwijl je deze gebedspunten bidt, zal de Heer je nieuwe ideeën geven die van jou een wereldfiguur zullen maken en je dus gebruiken om van de wereld een betere plaats te maken. Ik geloof vandaag dat dit gebed zal leiden tot uw financiële doorbraak in Jezus naam.

kijk naar elke dag gebed gids TV op YOUTUBE.

abonneer u nu

30 Midnight Prayer Points For Financial Breakthrough

1. Ik beveel alle demonische belemmeringen voor mijn financiële doorbraak om volledig verlamd te zijn, in de naam van Jezus.

2. Laat elke demonische spaarrekening met mijn financiën vernietigd worden en ik beveel al mijn financiën nu vrij te laten!!! in de naam van Jezus.
3. Ik bind elke sterke man die tussen mij en mijn financiële doorbraak staat, in Jezus ‘ naam.

4. Ik bezit al mijn bezittingen uit de hand van de vijand, in de naam van Jezus.

5. Ik breek en los mezelf van elke vloek van financiële slavernij en armoede, in de naam van Jezus.

6. Ik bevrijd mezelf van elk bewust en onbewust verbond met de geest van armoede, in de naam van Jezus.

7. Laat God opstaan en laat elke vijand van mijn financiële doorbraak verstrooid worden. in de naam van Jezus.

8. O Heer, herstel al mijn verspilde jaren en inspanningen en bekeer ze tot mijn financiële doorbraak, in de naam van Jezus.

9. Laat de geest van finaciale gunst op mij zijn overal waar ik ga in de naam van Jezus.

10. Vader, Ik vraag u, in de naam van Jezus, dienende geesten te zenden om mij te verbinden met mijn financiële bestemming helpers in de naam van Jezus.

11. Laat de mensen mij financieel zegenen waar ik ook ga, in de naam van Jezus.

12. Ik bevrijd mijn financiën uit de klauwen van financiële honger, in de naam van Jezus.

13. Ik laat engelen los, in de machtige naam van Jezus, om genade te scheppen voor mijn financiën.

14. Laat alle financiële belemmeringen die op mijn weg staan verwijderd worden, in de naam van Jezus.

15. Ik Verwijder mijn naam en die van mijn huisgenoten uit het boek van financieel faillissement, in de naam van Jezus.

16. Heilige Geest, wees mijn senior partner in mijn financiën.

17. Elk goed ding op dit moment ontsnappen aan mijn financiële doorbraak begint te stromen naar het nu!!! in de machtige naam van Jezus.

18. Ik verwerp elke geest van financiële vernedering en schaamte, in Jezus ‘ naam.

19. Vader, blokkeer elke lekkage naar mijn financiën, in de machtige naam van Jezus.

20. Laat mijn financiën te heet worden voor dieven en demonische klanten, in de naam van Jezus.

21. Laat geestelijke magnetische kracht die rijkdom aantrekt en bewaart in mijn financiën worden neergelegd, in de naam van Jezus.

22. Ik bevrijd mijn financiën van de invloeden, controle en overheersing van huiselijke slechtheid, in de naam van Jezus.

23. Laat alle satanische engelen die zegeningen van mij afleiden volledig verlamd zijn, in de naam van Jezus.

24. Laat het kwade effect van enig vreemd geld dat ik heb ontvangen of aangeraakt worden geneutraliseerd, in de naam van Jezus.

25. O Heer, Leer me het goddelijke geheim van voorspoed.

26. Laat de vreugde van de vijand over mijn financiële leven worden omgezet in verdriet, in de naam van Jezus.

27. Laat al mijn zegeningen gevangen gehouden lokaal of internationaal worden vrijgegeven aan mij, in de naam van Jezus.

28. Ik bind elke antiprosperity krachten, in de naam van Jezus.

29. Laat mijn financiën te heet zijn voor enige kwade macht om op te zitten, in de naam van Jezus.

30. Vader Ik dank u voor het maken van mij een rijke man / vrouw in Jezus naam.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.