16 enorme Voor-en nadelen van belangengroepen

een belangengroep is per definitie een groep individuen die het overheidsbeleid proberen te beïnvloeden op basis van kwesties van gemeenschappelijk belang of bezorgdheid. Deze mensen komen samen om met elkaar samen te werken om hun belangen te bevorderen en te beschermen door te proberen hun bestuursorganen te beïnvloeden.

Er zijn verschillende soorten belangengroepen die op een bepaald moment actief zijn in de samenleving. Economische groepen willen een soort van monetair voordeel voor hun leden te vinden, en dit is het meest voorkomende type dat je vandaag zult vinden. In kapitalistische samenlevingen heeft geld vaak de belangrijkste invloed op individueel gedrag.

bedrijfsgroepen combineren hun wederzijdse belangen op ondernemingsniveau met hetzelfde doel. Zij kunnen verenigingen vormen met in hun industrie om te helpen bij hun lobby-inspanningen als een manier om gunstige wetgeving aan te moedigen die hen helpt om hun missie en visie goedkoper en gemakkelijker te bereiken.

Arbeidsgroepen vertegenwoordigen vakbonden en werken als een belangengroep om de lonen te verhogen, de uitkeringen te verbeteren en de arbeidsomstandigheden veilig te houden voor geschoolde en ongeschoolde werknemers. Deze categorie wordt soms opgesplitst in openbare en particuliere belangengroepen op basis van het soort banen dat zij vertegenwoordigen.hoewel belangengroepen hartstochtelijke gesprekken voor of tegen hun belangen kunnen voeren, tonen deze voor-en nadelen aan hoe zij nuttig of schadelijk kunnen zijn voor de samenleving als geheel.

lijst van de voordelen van belangengroepen

1. Belangengroepen bieden een collectieve stem die een echte vrijheid van meningsuiting biedt.
wanneer u lid wordt van een belangengroep, dan wordt u deel van een gelijkgestemde groep individuen die onderwerpen van belang willen nastreven waar u nu ook gepassioneerd over bent. De structuur van deze groepen maakt het mogelijk om meningen te uiten die ongunstig kunnen zijn, wat moeilijkheden zou kunnen veroorzaken als ze individueel werden uitgedrukt. Door samen te komen als een groep, maken speciale belangen het mogelijk om een meer diverse reeks meningen aan te moedigen, terwijl het presenteren van feiten die buiten de mainstream media vallen.

belangengroepen bieden ons de mogelijkheid om nieuwe ideeën of perspectieven te verkennen. Dit proces geeft de algemene bevolking de kans om geïnformeerde, mondige beslissingen te nemen die meer gebaseerd zijn op logica dan emotie.

2. Belangengroepen zorgen voor een effectieve controle op de overheid.
Wanneer een overheid (of een tak van de overheid) geen effectieve controle en balans ontvangt van andere entiteiten in de samenleving, dan kan de hoeveelheid macht die zij voor zichzelf probeert te zoeken met elk jaar groeien. De Verenigde Staten heeft dit zien gebeuren sinds de jaren 1930, toen uitvoerende orders meer gemeenschappelijke plaats van presidenten werd. Zelfs wanneer politieke partijen elkaar bekritiseren voor deze EO ‘ s, probeert elke groep nog steeds beleidswijzigingen door middel van deze methode van regeren.belangengroepen maken het voor de gemiddelde burger mogelijk om een noodzakelijke controle en evenwicht op de overheid te bieden, vooral wanneer de andere takken van bestuur hun verantwoordelijkheden niet vervullen.

3. Belangengroepen geven individuele stemmen een bruikbaar platform voor verandering.
als je betrokken wilt raken bij de veranderingen die je graag in de samenleving wilt zien, dan geven belangengroepen je die kans. Er is een mogelijkheid om een betekenisvolle stem te bieden voor elke wetgeving, beleid of regelgeving die in strijd is met wat u denkt dat gunstig is voor uw gemeenschap. Wanneer een groep stemmen hetzelfde zegt, is het veel uitdagender om te negeren wat ze te zeggen hebben in vergelijking met een enkele persoon die probeert zijn mening te uiten.

wanneer er een kans is voor mensen om een belangengroep te vormen, dan is er een kans voor hen om voldoende druk op de samenleving uit te oefenen om de veranderingen te creëren die nodig kunnen zijn.

4. Belangengroepen helpen om eerlijkheid in hun gemeenschappen te creëren.het kan een uitdaging zijn om een definitie van eerlijkheid te creëren die van toepassing is in de hele samenleving. Met een dergelijk bereik van inkomen van huishoudens, erfenis rijkdom, werkgelegenheid, en toegang tot het onderwijs, de meeste Bevolking Demografie creëren hun eigen definitie van wat zij beschouwen als een eerlijke benadering van het besturen. Belangengroepen gaan nog een stap verder door iedereen aan het begin van het proces dezelfde kans te bieden om hun missie, visie of doelen te bereiken.

zelfs als het werk van speciale belangengroepen niet succesvol is met zijn Lobby-inspanningen in de regering, creëert het vermogen om gekozen ambtenaren te benaderen en een mening te geven een structuur waar mensen hun omstandigheden kunnen verbeteren door directe inspanning.

5. Belangengroepen zorgen ervoor dat mensen betrokken raken bij de politiek.betrokken raken bij de politiek van vorige generaties betekende ervoor zorgen dat je bij elke verkiezing stemde. Sommige mensen organiseerden protestgroepen als een manier om een specifieke boodschap te communiceren die ze wilden dat andere mensen zouden horen. Op individueel niveau, is het mogelijk om te spreken met gekozen ambtenaren op sociale media door het verlaten van een reactie op een van hun berichten. Hoewel al deze inspanningen een positieve impact kunnen hebben op de samenleving, stellen belangengroepen mensen in staat om deze inspanning naar een ander niveau te tillen.

in plaats van zelf de contactgegevens van uw gekozen ambtenaar te zoeken, kunnen belangengroepen u dat onmiddellijk verstrekken. Ze kunnen je leren hoe je effectief voor office kunt lopen als je direct betrokken wilt zijn bij de veranderingen die je wilt zien voor je community. In hun kern geeft dit voordeel je de mogelijkheid om een pleitbezorger te zijn voor jezelf en andere mensen.

6. Belangengroepen maken activisme betaalbaar voor individuen.een van de belangrijkste redenen dat bedrijven meer actief zijn geweest in verenigingen en belangengroepen dan individuen is vanwege de kosten die verbonden zijn aan het activisme. Een bedrijf kan iemand specifiek inhuren om individuen in de overheid of elders in de samenleving te lobbyen om hun agenda te bevorderen. Als de gemiddelde persoon het zelfde ding wil doen, dan moeten zij of tijd van het werk nemen, vakantietijd opofferen, of sponsoring en donaties als manier zoeken om actief te blijven.

wanneer gelijkgestemde mensen samenkomen met één stem, wordt het veel goedkoper om je mening te uiten. Bernie Sanders vond te zeggen tijdens zijn 2016 presidentiële campagne dat de gemiddelde donatie was $ 27. Het is veel betaalbaarder om betrokken te raken bij dat tarief in vergelijking met de miljoenen dollars die bedrijven of rijke individuen besteden aan een soortgelijk proces.

7. Belangengroepen kunnen voor bijna elke reden nieuwe wetgeving inspireren.belangengroepen maken het mogelijk voor mensen om zich bewust te worden van kwesties in de samenleving die normaal gesproken niet van invloed zijn op hun dagelijks leven. Wanneer mensen zich in de periferie van een probleem bevinden, dan kennen ze het niet toe met hetzelfde belang dat ze een probleem zouden hebben dat hun leven rechtstreeks beïnvloedt. Dit proces geldt ook voor gekozen ambtenaren. Door als groep samen te komen kan informatie worden doorgegeven die de basis kan worden van nieuwe wetgeving die anders zou worden genegeerd omdat de algemene bevolking zich in de eerste plaats niet bewust was van het probleem.

8. Belangengroepen creëren bewustzijn.er zijn in de loop der jaren verschillende belangengroepen gevormd als een manier om meer aandacht te vestigen op specifieke onderwerpen. Van de March for Our Lives beweging naar Occupy Wall Street, Je hoeft geen deel uit te maken van een formele lobby-inspanning om een positieve verandering voor de samenleving te creëren. Jullie acties om op te komen voor waar jullie elke dag in geloven, zijn net zo krachtig als een professional die door de hele overheid heen netwerken om specifieke beslissingen te beïnvloeden. Door het creëren van bewustzijn met één stem, wordt het mogelijk om een wereldwijd netwerk op te bouwen zonder aanzienlijke kosten.

lijst van de nadelen van belangengroepen

1. Belangengroepen geven de minderheid een sterkere stem dan de meerderheid.de National Rifle Association is een uitstekend voorbeeld van dit nadeel in de Verenigde Staten. Hoewel de meerderheid van de mensen in het land wil dat er een vorm van betekenisvolle wapenbeheersingswetgeving uit het Congres komt, is de impact van de NRA op het Amerikaanse beleid via de ILA diepgaand. Ze besteden elk jaar miljoenen om de argumenten tegen te gaan door middel van hun lobby-inspanningen als een manier om de status quo te handhaven. Door dit te doen, kunnen ze ook blijven functioneren als een vereniging.

andere voorbeelden zijn lobbyen bij de publieke vakbond, Greenpeace, de ACLU en de Traditional Values Coalition. Het is geen proces dat beperkt is tot conservatieven of liberalen. Elke groep, samen met elke subgroep, heeft de mogelijkheid om hun minderheidsstem sterker te maken dan de meerderheid.

2. Belangengroepen creëren politieke patstelling met hun acties.in de jaren veertig van de vorige eeuw was er in het Congres van de Verenigde Staten ongeveer 30% van de wetgeving die in het oog springt. In 2011, dat aantal bereikte 70%, waardoor het de tweede keer dat het piekte dat hoog. De enige andere keer dat er een patstelling was, was in het jaar 2000, vlak voor de aanslagen van 11 September. Terwijl belangengroepen hun lobby-inspanningen voortzetten om specifieke resultaten voor zichzelf te creëren ten koste van anderen, creëert het politieke patstelling omdat gekozen ambtenaren zich gebonden voelen om aan de behoeften van elke groep te voldoen. Als dit niet gebeurt, kan de belangengroep de kans krijgen om hen in de volgende termijn uit hun functie te zetten.

3. Belangengroepen volgen geen keuzeproces.belangengroepen opereren meer als een bedrijf dan als individuen die een gelijkgestemde mening uiten. Als u de oprichter van de groep bent, dan is er een uitstekende kans dat u het gezicht van de vereniging zal zijn. Jullie niveaus van invloed zullen hoger zijn dan anderen die later besluiten zich aan te sluiten. Hoewel sommige speciale belangen houden leiderschapsverkiezingen, de meeste werken op afspraak. Dat betekent dat de stem wordt gestuurd door de berichten, mensen, of subgroepen die de meest invloedrijke of populaire zijn.

4. Belangengroepen spelen nog steeds het geldspel om invloed uit te oefenen.hoewel de vorming van een belangengroep bedoeld is om bij te dragen tot de gelijkheid van de gemiddelde persoon bij het uiten van een mening, neigt het resultaat naar dezelfde focus op rijkdom. De groepen die over de meeste middelen beschikken, hebben doorgaans meer invloed op het wetgevingsproces dan de groepen die met een gering budget werken. Samenzijn met andere mensen voor een gecombineerde stem kan uw mening luider te maken, maar het is het geld dat meestal krijgt mensen om te beginnen met luisteren.

5. Belangengroepen kunnen onze bestuurssystemen veranderen.
Als genoeg belangengroepen in staat zijn om samen te verbieden, of er genoeg individuen zijn om een belangrijke vereniging te vormen, dan kunnen ze de koers van het regeren veranderen op manieren die misschien niet oorspronkelijk bedoeld waren. Deze structuur creëert een beslissing voor de gemiddelde persoon waarvan er slechts twee richtingen te kiezen zijn: lid worden van een groep of het risico wordt genegeerd als een individu. Wanneer verschillende concurrerende groepen tegelijkertijd werken om veranderingen te creëren, dan kan de nadruk op verschillende prioriteiten ervoor zorgen dat de regering faalt in haar fundamentele “dienen en beschermen” mandaat.

6. Belangengroepen gedragen zich niet altijd adequaat.de Amerikaanse Kamer van Koophandel heeft in 2016 104 miljoen dollar uitgegeven aan lobby-inspanningen, om te pleiten voor beleid dat gunstig is voor het bedrijfsleven en om wetgeving aan te moedigen die vrije marktideeën en deregulering bevordert. De National Association of Realtors spendeerde ongeveer $65 miljoen in hetzelfde jaar, wat het dubbele was van Blue Cross Blue Shield als de op twee na hoogste lobbyuitgevers. Als er zoveel geld mee gemoeid is, kan de verleiding voor hebzucht voor sommige mensen te veel zijn. Het kan zelfs leiden tot directe donaties aan campagnes of de politici zelf als een manier om specifieke beslissingen te beïnvloeden.

7. Belangengroepen kunnen lobbyen voor ideeën die niet in het belang van de samenleving zijn.wat denk je dat de sigarettenindustrie besloot te vormen toen ze werden aangeklaagd door de Amerikaanse regering over hun producten? Als je een belangengroep raadt, dan heb je gelijk. Mensen en bedrijven vormen groepen om te pleiten voor specifieke onderwerpen waar ze op dat moment gepassioneerd over zijn. Sommigen streven naar het algemeen welzijn van iedereen, maar het komt vaker voor dat deze groepen een minderheidsstandpunt bepleiten voor betere winsten, meer markttoegang en andere financiële voordelen die in strijd zijn met wat de algemene bevolking nodig heeft.

8. Belangengroepen richten zich meestal op één specifiek onderwerp.hoewel sommige belangengroepen pleiten voor meerdere onderwerpen, richten de meeste zich meestal op een specifiek gebied dat zij als problematisch in de samenleving beschouwen. Dan neemt de groep een morele beslissing over mensen op basis van of ze het eens zijn met hun beslissing. De pro-life anti-abortus belangengroepen zullen vaak labels voor mensen maken op basis van de vraag of individuen het eens zijn met hun standpunt. Mensen aan de pro-choice kant van het debat doen hetzelfde. Als je je maar op één onderwerp richt, dan kan de rest van de samenleving afbrokkelen zonder dat iemand er iets om geeft, zolang de wetgevers zich richten op het ene gebied in het leven dat op dat moment belangrijk is.

de voor-en nadelen van belangengroepen helpen bij het creëren van een platform dat kan worden gebruikt voor de verbetering van iedereen of als een manier om voordelen te creëren voor een specifiek gebied van de samenleving. Het is handig om een manier te hebben om vreedzaam te organiseren om te vechten voor een zaak waar je gepassioneerd over bent zonder je zorgen te maken over vergelding door de overheid. Wat we in dit proces opnieuw moeten leren is het respect voor een andere mening. Als we willen vechten voor wat wij geloven dat juist is, dan moeten we anderen dezelfde hoffelijkheid geven.

  • Share
  • Pin
  • Tweet

auteur Bio
Natalie Regoli is een kind van God, toegewijde vrouw en moeder van twee jongens. Ze heeft een master in de rechten van de Universiteit van Texas. Natalie is gepubliceerd in verschillende nationale tijdschriften en is al 18 jaar advocaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.