US Food And Drug Administration

Kliniske studier, også kjent som kliniske studier, tester potensielle behandlinger hos frivillige for å se om de skal godkjennes for bredere bruk i den generelle befolkningen. En behandling kan være et stoff, medisinsk utstyr eller biologisk, for eksempel en vaksine, blodprodukt eller genterapi. Potensielle behandlinger må imidlertid studeres hos laboratoriedyr først for å bestemme potensiell toksisitet før de kan forsøkes hos mennesker. Behandlinger som har akseptable sikkerhetsprofiler og viser det mest lovende, flyttes deretter inn i kliniske studier.

Selv om “nytt” kan innebære “bedre”, er det ikke kjent om den potensielle medisinske behandlingen gir nytte for pasienter før klinisk forskning på den behandlingen er fullført. Kliniske studier er en integrert del av ny produktoppdagelse og utvikling og kreves av Food And Drug Administration før et nytt produkt kan bringes til markedet.FDA er forpliktet til å beskytte deltakerne i kliniske studier, samt gi pålitelig informasjon til de som er interessert i å delta. Nylig har uetisk oppførsel fra enkelte forskere rystet den offentlige tilliten og bedt den føderale regjeringen om å etablere forskrifter og retningslinjer for klinisk forskning for å beskytte deltakerne mot urimelige risikoer.

Selv om det gjøres en innsats for å kontrollere risiko for deltakere i kliniske studier, kan en viss risiko være uunngåelig på grunn av usikkerheten som ligger i klinisk forskning som involverer nye medisinske produkter. Det er derfor viktig at folk tar sin beslutning om å delta i en klinisk prøve først etter at de har full forståelse for hele prosessen og risikoen som kan være involvert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.