Trafikk Billetter :Unnlatelse Av Å Gi

mens du kjører et motorkjøretøy, unnlater å gi på en rett-på-vei kan ikke bare føre til alvorlige ulykker, men det kan også føre til bøter, avgifter, suspensjon av førerkort, og selv fengsel. Lær mer om Missouri Unnlatelse Av Å Gi lov, og hva du skal gjøre hvis DU er belastet MED MRD Advokater.

Unnlatelse Av Å Gi – Trafikk Billett Vedtekter

Sitat: MO Rev Stat § 304.351 (2018)

304.351. Rett på vei ved veikryss-tegn på kryss — brudd, straff-ytterligere straffer-definisjoner – suspensjonsordre, innhold, klage.

 1. føreren av et kjøretøy som nærmer seg et veikryss, skal gi rett vei til et kjøretøy som har kommet inn i krysset fra en annen motorvei, forutsatt at det imidlertid ikke er noen form for trafikkontroll ved et slikt veikryss.
 2. når to kjøretøy går inn i et veikryss fra forskjellige motorveier på omtrent samme tid, skal føreren av kjøretøyet til venstre gi høyre vei til føreren av kjøretøyet til høyre. Dette ledd får ikke anvendelse på kjøretøy som nærmer seg hverandre fra motsatt retning når føreren av en av slike kjøretøyer forsøker å eller gjør en venstresving.
 3. føreren av et kjøretøy innenfor et veikryss som har til hensikt å svinge til venstre, skal gi den rette vei til ethvert kjøretøy som nærmer seg fra motsatt retning som er innenfor krysset eller så nær det at det utgjør en umiddelbar fare.
 4. (1) statens motorveier og transportkommisjon med henvisning til statlige motorveier og lokale myndigheter med henvisning til andre motorveier under deres jurisdiksjon kan utpeke gjennom motorveier og opprette stoppskilt eller avkastningsskilt ved spesifiserte innganger dertil, eller kan utpeke et hvilket som helst kryss som et stoppskjæringspunkt eller som et avkastningsskjæringspunkt og opprette stoppskilt eller avkastningsskilt ved en eller flere innganger til et slikt veikryss.

(2) Fortrinnsrett i et veikryss kan angis med stoppskilt eller avkastningsskilt som godkjent i denne delen:

(A) Unntatt når instruert til å fortsette med en politimann eller trafikk-kontroll signal, hver sjåfør av et kjøretøy nærmer seg et stopp kryss, indikert med et stoppskilt, skal stoppe på en tydelig merket stopplinje, men hvis ingen, før du går inn i crosswalk på nær side av krysset, eller hvis ingen, så på det punktet nærmest kryssende veibanen der sjåføren har en visning av nærmer trafikk i kryssende veibanen før vi går inn i krysset. Etter å ha stoppet, skal føreren gi rett vei til ethvert kjøretøy som har kommet inn i krysset fra en annen motorvei eller som nærmer seg så nært på motorveien at det utgjør en umiddelbar fare i løpet av den tiden sjåføren beveger seg over eller innenfor krysset.

(b) føreren av et kjøretøy som nærmer seg et avkastningsskilt, skal i lydighet til skiltet bremse ned til en hastighet som er rimelig for de eksisterende forholdene, og, hvis det er nødvendig for sikkerhet å stoppe, skal stoppe ved en tydelig merket stopplinje, men hvis ingen, så på det punktet nærmest den kryssende veibanen der føreren har utsikt over nærmer trafikk på kryssende veibane. Etter å ha bremset eller stoppet, skal føreren gi rett vei til et kjøretøy i krysset eller nærmer seg på en annen motorvei så nært som å utgjøre en umiddelbar fare i løpet av tiden slik trafikk beveger seg over eller innenfor krysset.

  1. føreren av et kjøretøy som er i ferd med å gå inn eller krysse en motorvei fra et smug, bygning eller en hvilken som helst privat vei eller innkjørsel skal gi rett vei til alle kjøretøy som nærmer seg på motorveien som skal legges inn.
  2. føreren av et kjøretøy som har til hensikt å gjøre en venstresving til en smug, privat vei eller innkjørsel, skal gi vei til ethvert kjøretøy som nærmer seg fra motsatt retning når en slik venstresving vil skape en trafikkfare.staten motorveier og transport commission eller lokale myndigheter med hensyn til veier under deres respektive jurisdiksjoner, på noen del der bygging eller større vedlikeholdsoperasjoner blir gjennomført, kan fastsette en fartsgrense i slike områder ved å legge ut passende skilt, og driften av et motorkjøretøy som overstiger en slik fartsgrense i området så postet skal anses prima facie bevis for uforsiktig og uklok kjøring og et brudd på avsnitt 304.010.
  3. Til Tross for bestemmelsene i avsnitt 304.361, brudd på denne delen skal anses som en klasse c forseelse.
  4. I tillegg til straffen som er angitt i punkt 8 i denne delen, skal enhver person som erklærer seg skyldig i eller er funnet skyldig i brudd på denne delen der lovbryteren er funnet å ha forårsaket fysisk skade, vurderes en straff på opptil to hundre dollar. Retten kan utstede en ordre om suspensjon av slik persons kjøreprivilegium i en periode på tretti dager.
  5. I tillegg til straffen som er angitt i punkt 8 i denne seksjonen, skal enhver person som erklærer seg skyldig i eller er funnet skyldig i brudd på denne delen der lovbryteren er funnet å ha forårsaket alvorlig fysisk skade, vurderes en straff på opptil fem hundre dollar. Retten kan utstede en ordre om suspensjon av slik persons kjøreprivilegium i en periode på nitti dager.
  6. I tillegg til straffen som er angitt i punkt 8 i denne seksjonen, skal enhver person som erklærer seg skyldig i eller er funnet skyldig i brudd på denne delen der lovbryteren er funnet å ha forårsaket dødsfall, vurderes en straff på opptil tusen dollar. Retten kan utstede en ordre om suspensjon av slik persons kjøreprivilegium i en periode på seks måneder.
  7. som brukt i underavsnitt 9 og 10 i dette avsnittet, skal uttrykkene “fysisk skade” og “alvorlig fysisk skade” ha betydningen som er tilskrevet dem i avsnitt 556.061.
  8. for enhver rettsbestemt suspensjon i henhold til punkt 9, 10 eller 11 i denne paragrafen, skal avdelingsdirektøren pålegge en slik suspensjon som angitt i rettskjennelsen. Rekkefølgen av suspensjon skal inneholde navnet på lovbryteren, lovbryteren førerkort nummer, Personnummer, og effektiv dato for suspensjon. Enhver anke av en suspensjon pålagt under ledd 9, 10, eller 11 av denne paragraf skal være en direkte anke av rettskjennelse og gjenstand for gjennomgang av presiderende dommer i circuit court eller en annen dommer innenfor circuit annet enn dommeren som utstedte den opprinnelige for å suspendere førerkort. Direktøren for inntekter oppføring av retten bestilt suspensjon på kjøring posten er ikke en avgjørelse gjenstand for gjennomgang under avsnitt 302.311. Enhver suspensjon av førerkortet bestilt av retten i henhold til dette avsnittet skal være i tillegg til enhver annen suspensjon som kan oppstå som følge av overbevisning i henhold til andre bestemmelser i loven.

Straff For Overbevisning

Straff for manglende overbevisning er i stor grad avhengig av resultatet eller skaden som skjedde på grunn av overtredelsen. Hvis bruddet forårsaket fysisk skade, er det en bot på opptil $200 og en suspensjon av førerkortet i 30 dager. Hvis bruddet forårsaker alvorlig skade, blir bøten hevet til opptil $500 og en suspensjonsperiode på 90 dager. Til slutt, hvis unnlatelse av å gi forårsaket en dødsfall, er straffen opp til $1000 og tilbakekalling av kjørerettigheter i seks måneder. det Er nok å si at straffen for dette trafikkbruddet er alvorlig — og hvis du står overfor en potensiell manglende overbevisning, er det viktig å kontakte et forsvarsteam som har erfaring med trafikklover. PÅ Mrd Advokater, vi har erfaring til å sikre dine rettigheter blir opprettholdt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.