Kommentarer Foran CurveInstitutional Review Boards: Formål og Utfordringer

Institutional review boards (IRBs) eller forskningsetiske komiteer gir en kjernevern for menneskelige forskningsdeltakere gjennom forhånd og periodisk uavhengig gjennomgang av etisk aksept av forslag til menneskelig forskning. Irb ble kodifisert I amerikansk regulering for litt over tre tiår siden og er allment pålagt ved lov eller forskrift i jurisdiksjoner globalt. Siden Starten Av IRBs, forskning landskapet har vokst og utviklet seg, som har SYSTEMET FOR IRB gjennomgang og tilsyn. Bevis på uoverensstemmelser I IRB gjennomgang og i anvendelse av føderale forskrifter har drevet misnøye MED IRB-systemet. NOEN klager over AT IRB-gjennomgang er tidkrevende og byrdefull uten klare bevis på effektivitet ved å beskytte mennesker. Flere forslag har blitt tilbudt å reformere ELLER oppdatere DAGENS IRB-system, og mange alternative modeller blir for tiden prøvd. Nåværende fokus på sentralisering og deling av vurderinger krever mer oppmerksomhet og bevis. Foreslåtte endringer I de amerikanske føderale forskriftene kan gi flere endringer. Data og ressursfylling er nødvendig for å videreutvikle og teste gjennomgangs-og tilsynsmodeller som gir tilstrekkelig og respektfull beskyttelse av deltakernes rettigheter og velferd, og som er hensiktsmessige, effektive og tilpasningsdyktige for nåværende og fremtidig forskning. BRYST 2015; 148(5):1148-1155

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.