Journal Of Pipeline Systems Engineering And Practice

Abstract

Design av armert betongrør fokuserer på omkretsbøyemoment. Analytiske eller numeriske metoder kan brukes til å estimere disse, men en tilstrekkelig representasjon av grunnforhold og røregenskaper er nødvendig. Målet med denne undersøkelsen er å bruke enkle eksperimenter (tre-kant bærende tester) sammen med lukkede løsninger for å oppnå perifer bøyestivhet av et 600 mm armert betongrør for bruk i beregning av øyeblikk fra eksperimentelle målinger av endringer i krumning(uten kjennskap til jord og lasteforhold). Dataene fra forsøkene ble også brukt til å beregne en elastisk modul som kan brukes til å representere den periferiske bøyestivheten til prøven i numeriske simuleringer uten å måtte modellere forsterkningen. En vurdering av metodene som brukes i denne studien presenteres også. Endelig, bruk av perifer bøyestivhet i tolkning av nedgravde rør eksperimenter er illustrert der øyeblikk i en armert betong rørledning utsatt for levende lasting er utledet fra målte stammer, sammenligne rør for ulike gravdybder og konfigurasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.