Assistant Restaurant Manager

også referert til som: Restaurant Assistant Daglig Leder, Restaurant Operations Assistant Manager

Krav og Ansvar

Assistant Restaurant Manager bistår Restaurant Manager i den samlede driften av restauranten. Rekrutterer og trener restaurantansatte. Å Være En Assistent Restaurant Manager bistår i lagerstyring og budsjettering. Sikrer at regulatoriske retningslinjer for næringsmiddelindustrien blir fulgt av alle ansatte. I tillegg Krever Assistant Restaurant Manager en high school diplom eller tilsvarende. Vanligvis rapporterer til en leder. Assistant Restaurant Manager overvåker en liten gruppe para-profesjonelle ansatte i en organisasjon preget av svært transaksjonelle eller repeterende prosesser. Bidrar til utvikling av prosesser og prosedyrer. Grundig kunnskap om funksjonsområde under veiledning. For Å være En Assistent Restaurant Manager krever vanligvis 3 års erfaring i det relaterte området som en individuell bidragsyter.

Finn Ut Jobb Distribusjon av:

>

industri

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.