Måned: november 2021

Articles

Kadcyla

BIVIRKNINGER følgende bivirkninger er nærmere omtalt i andre deler av etiketten: Levertoksisitet Venstre Ventrikkel Dysfunksjon Embryo-Føtal Toksisitet Pulmonal Toksisitet Infusjonsrelaterte Reaksjoner, Hypersensitivitetsreaksjoner Blødning Trombocytopeni Nevrotoksisitet Kliniske Studier Erfaring fordi kliniske…Continue readingKadcyla