yritysten ympäristö – ja yhteiskuntavastuu EU-maiden välillä-Paneelitietoanalyysi

viime vuosina sosiaalis-ympäristöulottuvuudesta on tullut menestyvien yritysten rakenteellinen ja strateginen osa, jossa sitä käsitellään yleensä yritysten yhteiskuntavastuun käsitteen kautta. Liiketoiminnan haasteena on laatia uusia toimintamalleja ja parantaa liiketoimintaolosuhteita kohti sosiaalisia ja ympäristövastuita. Yritykset keskittyvät ekoinnovaatioihin ja “vihreiden tuotteiden”tuotantoon. Vihreitä innovaatioita tai teknologioita voivat käyttää kaikenkokoiset yritykset ja organisaatioilla on erilaisia motiiveja toteuttaa ympäristöystävällistä strategiaa tai prosesseja. Toisaalta kuluttajilla on taipumus siirtyä enemmän vihreisiin tuotteisiin, jotka antavat heille tunteen siitä, että he suojelevat ympäristöä. Kansainvälisen standardointijärjestön ISO 14000: n tietojen mukaan EU: n useammat organisaatiot ovat rekisteröineet järjestelmänsä “ympäristöystävällisiksi” viime vuosien aikana. Tutkimuksen tiedot on saatu Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) EU: n jäsenvaltioissa tekemistä yritystason tutkimuksista, jotka perustuvat Global Competitiveness Index-indeksin temaattiseen tutkimukseen. Staattisen paneelidatan regressiomallia käytettiin osoittamaan, että innovaation ja “vihreän”välillä on vahva suhde. Useiden mallien tulokset osoittavat, että innovaatiot ovat merkittäviä ja positiivisesti yhteydessä “going Greeniin”. Pääsy vihreään ympäristöön lisää kilpailijoiden innovaatiota esitellä ympäristöystävällisiä tuotteita. Olemme myös havainneet, että yritysetiikka vaikuttaa yrityksiin soveltaa ympäristöystävällisiä liiketoimintakäytäntöjä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.