kongressi hyväksyi 25.marraskuuta 2002 Maritime Transportation Security Act of 2002 (MSSA) – lain, joka antoi kotimaan turvallisuuden ministeriölle (DHS) ja erityisesti Yhdysvaltain rannikkovartiostolle (Coast Guard) valtuudet säännellä tiloja ja aluksia, jotka sijaitsevat Yhdysvaltain lainkäyttövallan alaisilla vesiväylillä tai niiden läheisyydessä. Rannikkovartiosto julkaisi myöhemmin MTSA: n täytäntöönpanosäännöt (löytyy 33 CFR: n osista 101-106) väliaikaisella loppusäännöllä 22. lokakuuta 2003:

  • aluksen Turvasääntö (33 CFR § 104);
  • laitoksen Turvasääntö (33 CFR § 105); ja
  • mannerjalustan ulomman alueen Turvasääntö (33 CFR § 106).

MSA-säänneltyjen laitosten on läpäistävä Laitosturvaarviointi (Facility Security Assessment, FSA), jossa yksilöidään ja arvioidaan kriittiset omaisuuserät, kriittiset infrastruktuurit, kriittisiin omaisuuseriin ja infrastruktuureihin kohdistuvat mahdolliset uhat sekä yleiset laitosturvan haavoittuvuudet. Tämän jälkeen laitoksen on laadittava ja toimitettava rannikkovartiostolle Laitosturvallisuussuunnitelma, jossa käsitellään muun muassa finanssivalvonnassa havaittuja haavoittuvuuksia. Merivartioston hyväksymä FSP on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen laitoksen on toimitettava päivitetty FSP uudelleen hyväksyttäväksi.

rannikkovartiosto tekee vuosittain tyypillisesti vähintään yhden aikataulun mukaisen tarkastuksen ja yhden ennalta ilmoittamattoman “pistotarkastuksen”. Näin ollen laitosten on varmistettava jatkuva vaatimustenmukaisuus, joka sisältää muun muassa tietojen säilyttämisen, vuotuiset sisäiset FSP-tarkastukset, kuljetustyöntekijöiden Tunnistamisvaatimusten (TWIC) asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamisen sekä rutiinikoulutuksen, harjoitusten ja harjoitusten suorittamisen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.