asiakkaiden, jotka haluavat ilmoittaa ajoneuvonsa historialliseksi, on ensin täytettävä seuraavat historialliset ajoneuvokriteerit:

FI-Luokka

f (I) historiallisella moottoriajoneuvolla tarkoitetaan mitä tahansa moottoriajoneuvoa, jonka valmistajan vuosimalli on vähintään 25 vuotta vanha, tai mitä tahansa moottoriajoneuvoa, joka on vähintään 15 vuotta vanha ja on sellaisen moottoriajoneuvon merkki, jota ei enää valmisteta; enintään 1 000 mailin vuosittainen kokonaiskilometrimäärä.

luokan F(I) historialliseksi moottoriajoneuvoksi rekisteröity ajoneuvo, joka ylittää D. C.: ssä asetetut enimmäiskilometrimäärät. Virallinen koodi § 50-1501.01(j-l) on keskeytettävä sen rekisteröinti kahdeksi (2) vuodeksi tai siihen asti, kunnes omistaja rekisteröi ajoneuvon eri ajoneuvoluokaksi sen mukaan, kumpi on lyhyempi. Tällaista ajoneuvoa ei saa rekisteröidä luokan F (I) historiallisena moottoriajoneuvona eikä luokan F(II) historiallisena moottoriajoneuvona vähintään kahden (2) vuoden aikana siitä päivästä, jona sen rekisteröinti keskeytettiin.

f(I) – merkinnällä varustetut Historialliset ajoneuvot saavat kahden vuoden tarkastustarran ja palaavat katsastusasemalle kahden vuoden välein, jotta ajoneuvon kilometrimäärä tarkistetaan ja päivitetään järjestelmään.

Fii-Luokka

f (II) historiallisella moottoriajoneuvolla “tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, jonka valmistajan vuosimalli on vähintään 25 vuotta vanha, tai moottoria, joka on vähintään 15 vuotta vanha ja joka on moottoriajoneuvon merkki, jota ei enää valmisteta, ja jota käytetään yleisillä valtateillä matkustajien tai omaisuuden kuljetukseen näyttelyjen, näyttelyjen, paraatien, kiertokäyntien, kerhotoiminnan tai vastaavien tapahtumien yhteydessä, mukaan lukien kuljetus suoraan tällaiseen toimintaan tai tapahtumaan tai sieltä pois, mutta ei missään tapauksessa yleiseen kuljetukseen.”

f(II)-merkinnällä varustetut Historialliset ajoneuvot saavat vanhentumattoman tarkastustarran. Tämän ajoneuvon ei tarvitse käydä katsastuksessa kahden vuoden välein.

historiallisten Moottoriajoneuvojen vaatimukset

minkään historiallisen moottoriajoneuvon ei tarvitse olla sellaisten varusteiden, materiaalien tai suunnittelustandardien mukainen, joita sen valmistusajankohtana ei ollut lakisääteistä noudattaa.

minkään historiallisen moottoriajoneuvon ei tarvitse olla minkään sellaisen suorituskykyvaatimuksen mukainen, jonka täyttämistä tai täyttämistä ei ole lakisääteisesti vaadittu sen valmistusvaiheessa. Suorituskykyvaatimuksiin on sisällyttävä muun muassa pakokaasu-ja melupäästöjä sekä polttoaineen käyttöä koskevat standardit tai vaatimukset.

Jos ajoneuvossa on voimassa oleva Ajoneuvon Katsastustarra, asiakas voi julistaa Ajoneuvon historialliseksi ilman, että ajoneuvoa tarvitsee katsastaa. Asiakas menee katsastusaseman toimistoon ja pyytää kopion Ajoneuvon Katsastusraportista (VIR). Yksi Kriisinratkaisukoordinaattoreista leimaa Ajoneuvon tarkastusraportin historialliseksi FI: ksi tai FII: ksi ja antaa sen asiakkaalle. Lisäksi asiakas saa auton tuulilasiin kiinnitettävän historiallisen FI-tai FII-katsastustarran. Tämän jälkeen asiakas voi siirtyä AJONEUVOREKISTERÖINTIKESKUKSEEN ja rekisteröidä ajoneuvon.

Jos ajoneuvossa ei ole voimassa olevaa pass Vehicle-Katsastustarraa, ajoneuvo on katsastettava. Asiakkaan tulee ilmoittaa tarkastajalle, että hän on katsastusasemalla historiallista Ajoneuvotarkastusta varten. Tarkastaja tiedustelee, onko Historiallinen Ajoneuvotarkastus FI vai FII. Kun ajoneuvo on läpäissyt katsastuksen, asiakkaalle annetaan Ajoneuvon Katsastusraportti (Vir). Asiakas vie ajoneuvon Katsastusraportin SW-katsastusaseman toimistoon ja joku Resolution-koordinaattoreista leimaa sen FI-tai FII-leimalla ja antaa sen asiakkaalle. Lisäksi asiakas saa auton tuulilasiin kiinnitettävän historiallisen FI-tai FII-katsastustarran. Tämän jälkeen asiakas voi siirtyä AJONEUVOREKISTERÖINTIKESKUKSEEN ja rekisteröidä ajoneuvon.

historiallisten tagien prosessi

 1. Asiakkaan tulee täyttää vaaditut vuosikriteerit, kun on varmistunut, että hän täyttää kriteerit, hän voi ilmoittaa ajoneuvonsa historialliseksi.
 2. Jos ajoneuvossa on voimassa oleva Kulkulupatarra, asiakas voi julistaa ajoneuvon historialliseksi ilman katsastusta, tarvitaan kopio kulkuneuvon Katsastusraportista
 3. Katsastusraportti (VIR) leimataan historialliseksi ja annetaan hänelle. Kun ajoneuvo on ilmoitettu historialliseksi, ne voivat valita vaihtoehdon F (1) tai F (2).
 4. he siirtyvät tämän jälkeen KATSASTUSKESKUKSEEN ja rekisteröivät ajoneuvonsa. Ajoneuvo ei vaadi enää katsastusta; jos luokitus on FII
 5. F (I) Historialliset ajoneuvot saavat kahden vuoden tarran ja palaavat asemalle kahden vuoden välein tarkastuttamaan ja päivittämään ajokilometrinsä järjestelmään (Gordon Darby)
 6. F (II) historialliset ajoneuvot saavat vanhentumattoman tarran

historiallisen Ajoneuvon rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat

Jos asiakas haluaa rekisteröidä ajoneuvon historialliseksi ja saada rekisteröinnin, seuraavat asiakirjat vaaditaan ensimmäistä kertaa:

 1. täytetty Nimiketodistus / Tunnushakemus, josta käyvät ilmi Historialliset tunnisteet
 2. Titteliajoneuvo vain, jos ajoneuvon TITULEERAUS DC: ssä ensimmäistä kertaa
 3. DC-ajokortti tai DC-ei-Kuljettajatunnus
 4. DC-Ajoneuvovakuutusturva
 5. DC-ajoneuvovakuutusturva
 6. DC-ajoneuvon katsastusraportti leimattuna joko FI tai FII

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.