Natal Mars Opozice Neptun-Tulák

Mars Aspekty

Mars představuje naše ambice, energie, akce a touhy. Vládne našim základním instinktům agrese, hněvu a přežití. Pokud jde o tuto prvotní energii, často nedochází k rozjímání před akcí. Všechny naše sexuální touhy spadají pod Mars. To je surová fyzická energie na rozdíl od tvůrčí energie slunce. S dobrým umístěním na Marsu jsme asertivní, namířeno a přímo se špatným umístěním jsme impulzivní, vyrážka a agresivní. Ve vašem grafu, Mars ukazuje vaši základní zvířecí povahu, jak vyjadřujete hněv a co vás rozzlobí a co je důležitější, co vás nutí jednat.

Mars Opozice Neptun

opozice je více zaměřena na vnější vztahy s lidmi, i když vnitřní projekce jsou často klíčem k jejich problematické povaze. Stejně jako u čtvercového aspektu je přítomnost podvědomí aktivována frustrovaným Neptunem, což vede k deformacím v akci a výrazu.
Vnitřní motivace je často nejasná, pokud jde o jeho skutečné povaze, a často nutkavé touhy jsou skryté za fasádou tak efektivně, že i ty jsou často v podstatě v bezvědomí, proč jednáte určitým způsobem a jak je vlastně dělat ty rozhodující možnosti pro vás. Vlastní jasnost může být obtížné dosáhnout, zejména v oblastech emoční a sexuální touhy, které pro ně mohou mít nutkavou kvalitu, a které mohou ovládat vaše možnosti. Tyto oblasti mohou být ve vašem životě velmi zdůrazněny, nadměrně a ze zdravého poměru a perspektivy.
pravděpodobně vám chybí důvěra a víra v život. Podezření je stálým společníkem, a vidíte ostatní prostřednictvím takového filtru, přesto se to často skládá hlavně z vaší vlastní povahy promítané jako stín na svět. Jak si můžete věřit, když plně nerozumíte svým vlastním motivacím a touhám po činech? Přesto to často myslíte dobře, ale yare zklamán svými vlastními tendencemi utajení a manipulace.
vaše vlastní postoje se odrážejí zpět na vás, takže se často vytváří vzájemné podezření a ztrácíte ještě větší důvěru v lidi. Někdy máte kvůli tomu tendenci ustoupit od společenské aktivity. Může být nezbytné upřesnění toho, jak se rozhodnete prosadit, stejně jako stažení těchto negativních charakteristik kondicionování.
konfrontace s realitou je nezbytná, takže přijetím se může objevit realističtější rovnováha ve vztazích-taková, kde jsou vaše touhy méně dominantní a ohrožující a kde je emoční rozměr integrovanější a prozkoumanější. To pomůže upravit a přesměrovat blokovanou energii Neptunu tak, aby se vztahy prohloubily, uspokojivější a Most k obnovení vašich zkušeností se sociálními vztahy.
Hodnocení své ambice v životě může být více produktivní, jakmile projekce jsou staženy a pomocí intelektu a rozumu může být efektivnější při realizaci nich, než po cestě, glamour a nutkavé touhy, které, i když možná dočasně vzrušující, vede k rozptýlení sebe a své cíle.
vyhýbání se zbytečným stimulantům je také moudré, protože to nepomůže; a vnímavější vhled do povahy kouzla a iluze bude také velmi prospěšný. Toto je obzvláště tak pokud jste se stali zapletený do okultismu nebo duchovních sfér života, kde jsou vždy mnoho zájemců využít ti, kteří jsou více důvěřivý a citlivý na sílu ‘tajnou znalost’. Ti, jak mají touhu být “zvláštní”, jsou často fyzicky zneužíváni, citově, mentálně a duchovně.
povaha a kvalita vašich vztahů může být přeměněna za předpokladu, že se zabýváte problematickými oblastmi své vnitřní povahy, důvěry, emocí, sexuality a iluzí. Vida, jak můžete negativně stavu vaší zkušenosti je klíčové, aby si uvědomil, jak můžete pozitivně změnit to.

sdílet příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.