Environmentální a sociální odpovědnosti společností cross zemí EU – Panelová analýza dat

V posledních letech, socio-environmentální dimenze se stala strukturální a strategické prvkem úspěšné společnosti, kde je obvykle řešena v rámci koncepce Firemní Společenské Odpovědnosti. Výzvou pro podnikání je navrhnout nová paradigmata pro provozní postupy a zlepšit obchodní podmínky směrem k sociální a environmentální odpovědnosti. Společnosti se zaměřují na ekologické inovace a výrobu “zelených produktů”. Zelené inovace nebo technologie mohou využívat firmy všech velikostí a organizace mají různé motivy pro implementaci strategie nebo procesů šetrných k životnímu prostředí. Naopak spotřebitelé mají tendenci více směřovat k zeleným produktům, které jim poskytují pocit, že chrání životní prostředí. Podle údajů skupiny Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO 14000 více organizací z EU zaregistrovalo své systémy jako “ekologické” v posledních několika letech. Údaje v této studii byly získány z průzkumů na úrovni společností v členských státech EU provedených Světovým ekonomickým fórem v návaznosti na tematický výzkum indexu globální konkurenceschopnosti. Statický regresní model dat panelu byl použit, aby ukázal, že existuje silný vztah mezi inovacemi a “zelenou”. Výsledky několika modelů ukazují, že inovace jsou významné a pozitivně spojené s “zelenou”. Přístup k zelené prostředí zvyšuje inovace mezi konkurenty prezentovat výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Také jsme zjistili, že firemní etika ovlivňuje firmy, aby uplatňovaly obchodní praktiky šetrné k životnímu prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.