Často Kladené Otázky

TheHouston rozvod advokáti Holmese, Diggs & Sadler pochopit, že právní údaje o rodinném právu případech může být matoucí pro ty, kteří jsou obeznámeni s složitosti této oblasti práva. Z tohoto důvodu jsme sestavili seznam často kladených otázek, které vám mohou pomoci pochopit vaše obecné možnosti a určité faktory, které mohou ovlivnit váš případ. Nicméně, pokud máte co do činění s rozvodem nebo jinou záležitostí rodinného práva, je nezbytné, abyste prodiskutovali svou konkrétní situaci s advokátem rodinného práva aHouston, abyste přesně věděli, jaké by měly být vaše další kroky.Kontaktujte naše kanceláře ještě dnes na adrese (713) 766-5355 a zkontrolujte své dotazy nebo obavy s členem našeho zkušeného týmu.

  • mohou páry s dětmi získat zjednodušený rozvod?
  • mohu změnit příjmení svých dětí po rozvodu?
  • mohu získat výživné v Texasu?
  • mohu provést změny ve Smlouvě o péči o dítě?
  • mohou mé děti vzít jméno mého nového manžela, pokud se znovu vdám?
  • jak se vypočítává výživné?
  • je pravděpodobnější, že soud udělí péči matce než otci?
  • existuje nějaký rozdíl mezi výživným a manželskou podporou?
  • jaké jsou nejčastější příčiny rozvodu?
  • kdo rozhoduje o tom, co je návštěva?

mohou páry s dětmi získat zjednodušený rozvod?

zjednodušený rozvod, jak naznačuje jeho název, je nejrychlejším a nejjednodušším způsobem, jak pár získat rozvod. Musí však být schopni se sami dohodnout na několika otázkách a nesmí mít žádné nezletilé děti. Páry s nezletilými dětmi musí mít určité problémy, například jakodítě péče a podpora přezkoumána soudem. Páry s dětmi, kteří dosáhli dospělosti jsou povoleny k získání zjednodušeného řízení o rozvodu manželství, když každý souhlasí s tím, že manželství není možné zachránit, a dohodnout na tom, jak by měl být majetek rozdělen mezi dvě z nich. Jakýkoli spor bude pravděpodobně mít za následek složitější rozvod, pokud nebude vyřešen soukromě.

Pokud uvažujete o rozvodu, ať už zjednodušené nebo jinak, to je moudré mít zkušený právní poradce na vaší straně, aby vám pomohou vyhnout se chybám a chránit své zájmy. Chcete-li mluvit s kvalifikovaným právníkem, kontaktujte thehouston rozvod právníci Holmes, Diggs & Sadler dnes na(713) 766-5355.

mohu po rozvodu změnit příjmení svých dětí?

Změna příjmení vašich dětí od manželova příjmení na své vlastní, nebo odstranění části jméno s pomlčkou, není vždy jednoduchý proces. S pomocí svého právníka, budete muset prokázat soudu prostřednictvím petice, že změna jména slouží nejlepšímu zájmu dítěte. Toto rozhodnutí bude učiněno na základě síla rodičovské vztahy se účastní, a nakonec bude vyžadovat přesvědčivý důkaz, že změna je v nejlepším zájmu dítěte.

dozvědět Se více o proces, který má příjmení své děti změnila, volejte aHouston rozvod právník z Holmes, Diggs & Sadler dnes v (713) 766-5355 naplánovat konzultaci.

mohu získat výživné v Texasu?

zákony o výživném se liší podle státu, někdy radikálně. Některé jižní státy, včetně Texasu, mají obzvláště tvrdé zákony o výživném a manželé v těchto státech mají těžší příjem výživného. Jako rezident Texasu, bude existovat limit na částku, kterou můžete obdržet nebo o kterou budete požádáni. Doba trvání je nejkratší doba, kterou soud určí jako racionální, a soud má konkrétní omezení, jak dlouho může někoho požádat o podporu.

mohu změnit smlouvu o péči o dítě?

Jakmile je vaše dítě péče dohoda na místě po rozvodu nebo jiné takové odloučení, změna to je možné, ale může být složité. Aby bylo možné úspěšně změnit podmínky stanovené v vaše vazbě dohody, musí prokázat, že k podstatné změně došlo, že vyžaduje změnu pro dobro vašeho dítěte. Například, pokud se u druhého rodiče dítěte vyvine duševní nemoc nebo drogová závislost, můžete požádat o úpravu, abyste získali výhradní péči o své dítě. Bohužel to může být obtížné bez podpory specializovaného právníka.

diskutovat o svěření dítěte do péče, otázky a zjistit, zda vaše okolnosti změnit, aby vaše dítě opatrovnictví, prosím, obraťte se na právníka Holmes, Diggs & Sadler dnes v(713) 766-5355.

mohou mé děti vzít jméno mého nového manžela, pokud se znovu vdám?

Změna jména dítěte nemění právní identitu otce a soud bude obvykle umožňují pouze pro dítě jméno se změnilo, když nový otec je za předpokladu, že právní péče o dítě nebo přijmout ho nebo ji. V těchto situacích bude do vyhlášky zahrnut soudní příkaz ke změně jména dítěte. Otec nemůže být nucen vzdát se svých rodičovských práv, a pokud nelze jasně prokázat, že změna jména dítěte je v nejlepším zájmu dítěte, je nepravděpodobné, že by takový příkaz byl udělen.

dozvědět Se více o rodičovských práv a o právním postavení jméno dítěte po rozvodu nebo v procesu schvalování, zavolejte Holmes, Diggs & Sadler dnes v(713) 766-5355 a hovořit přímo s našimi experiencedHouston rozvodové právníky.

jak se vypočítává výživné?

při výpočtu výše výživného soudce zváží dva důležité faktory. Tyto dva faktory jsou “potřeba” a “schopnost platit”. “Potřeba” vašeho manžela je určena délkou vašeho manželství a kariérou a vzdělávacími zkušenostmi vašeho manžela. Vaše “schopnost platit” je určena vaším současným příjmem, aktivy a dalšími finančními úvahami. Je důležité si uvědomit, že jak výše každé platby, tak jak dlouho musí být platby provedeny, určují celkovou úroveňvýživné.

je pravděpodobnější, že soud udělí péči matce než otci?

Zatímco v minulosti tam byly konkrétní stanovy, které stanoví vazbě uděleny matka vždy, když děti byly “výběrové řízení roky,” tato pravidla byla zamítnuta výhradně většina států, včetně Texasu. Moderní rozvodové řízení zohledňuje rodičovskou způsobilost každého rodiče, když je vazba sporná bez zaujatosti vůči jednomu z rodičů. Typicky, probíhající vnímání ženy jsou více pravděpodobné, že získat opatrovnictví vychází z neúměrný počet otců dobrovolně poskytnutí výhradní péče matky.

Pokud si přejete, aby případ forcustody své děti, právník Holmes, Diggs & Sadler vám pomůže pochopit vaše práva a možnosti. Zavolejte nám ještě dnes na (713) 766-5355 pro konzultaci.

existuje nějaký rozdíl mezi výživným a manželskou podporou?

výživné je často považováno za zákonnější termín pro platby provedené bývalému manželovi po rozvodu. Mohou být nazývány výživnými, manželskou podporou nebo podpůrnými platbami. Tyto platby nejsou trestem, ale pouze pokusem soudu zajistit bezpečnost a stabilitu pro všechny strany během této rušivé doby. Výživné se v posledních desetiletích stalo méně běžným, ale měli byste se stále finančně připravit, pokud víte, že hrozí rozvod.

jaké jsou nejčastější příčiny rozvodu?

Rozvod může být těžké období v životě nikomu, a mnoho lidí se může divit, když oni jsou jediní, kteří museli projít zkušeností se zabývají. Výzkum manželství a rozvodu zjistil, že důvody rozvodu jsou pro mnoho lidí podobné. Některé z nejčastějších problémů, které faktor do rozvodu patří finanční problémy, komunikační problémy, nevěra, zásadně odlišné hodnoty a cíle, a zneužívání drog a alkoholu. I když se jedná o některé z nejčastějších příčin rozvodu, existuje mnoho dalších důvodů, proč se lidé rozhodnou ukončit vztah.

Pokud uvažujete o podání žádosti o rozvod právník vám může pomoci chránit vaše zákonná práva a zájmy. Chcete-li mluvit se zkušeným právníkem o vašem případu, kontaktujte firmu Holmes, Diggs & Sadler na adrese (713) 766-5355 dnes.

kdo rozhoduje o tom, co je návštěva?

Při absenci právně závazné rodičovství dohody po rozvodu, rodiče s fyzickou dítě svěřeno do péče, bude obvykle určit, co rozumné návštěvy pro non-odnětí rodič je. I když je toto uspořádání často uspokojivé pro všechny strany, spory mohou snadno nastat. Z tohoto důvodu, soudy obvykle požádat rodiče, aby přišli na oficiální a závazné rodičovství dohody prostřednictvím mediace nebo jiné znamená, že údaje o právech z non-odnětí rodiče na návštěvu.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o návštěvní práva po rozvodu, zavolejte zkušený rozvodový právník Houston na Holmese, Diggs & Sadler dnes v(713) 766-5355.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.